Logistikk for alle behov

GMCs baser i Mekjarvik, Gismarvik og Jåttåvågen håndterer skip, spesialfartøy, kraner og flyttbare rigger i alle størrelser. GMC leverer også basetjenester direkte på fartøyet.

Ledende i Nordsjøbassenget

Ideelle fasiliteter og umiddelbar nærhet til fly- og bakketransport gjør Mekjarvikbasen til en ønsket lokasjon for basetjenester i Nordsjøbassenget. En rekke offshorerederier har valgt Mekjarvikbasen som hovedbase for deres fartøyer.

Kaianlegget

Basen i Mekjarvik har 500 meter dypvannskai, med svært gode fortøyningsmuligheter, ekstra lastekapasitet, kran- og trucktjenester, og tilkobling til elektrisitet, ferskvann og avløp. Mekjarvikbasen har sveiseverksted og døgnkontinuerlig tilgang på personell innenfor stål/sveis, mekanisk, elektro og automasjon.

Våre tjenester

GMC foretar mottakskontroll og utfører en rekke basetjenester:

  • Installasjoner og modifikasjoner
  • Reparasjoner
  • Mannskapsbytte
  • Skipsagenttjenester
  • Lagring
  • Ekspedisjon/tollklarering
  • Innkjøp og anskaffelser
  • Kalibrering og re-sertifisering av utstyr
  • Wire spooling
Kontaktpersoner Logistikk

xcv

xcv

xcv

test address

test address

test search

test search

sdfsdf

sdfsdf