Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

GMC Maritime AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@emitiram

GMC Yard AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@dray.cmg

GMC HVAC AS

Besøksadresse:
Tangen 16, Dusavik
Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@cavh.cmg

GMC Power & Automation AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@apcmg

GMC Marine
Partner AS

Besøksadresse basetjenester og operasjoner:
Mekjarvik 13, Randaberg

Besøksadresse Products:
Hinna Base/Jåttåbasen, Jåttåflaten 11, Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@rentrapeniram

GMC HOLDING AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@gnidloh

GMC Eiendom AS

Besøksadresse:
Byfjordparken 15
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@modneie.cmg

Hybridisering av fartøy og rigg

Miljøvennlig teknologi

Våre rederikunder etterspør i stigende grad ombygging av skip, ferjer og offshoreinstallasjoner til batteri- og/eller gassdrift.

I de senere år har GMC Power & Automation gjennomført hybridisering med prosjektering, elektrisk installasjon og ferdigstillelse/test.

GMC-selskapene Power & Automation, Maritime og Yard har kompetanse og fasiliteter til å betjene alle fartøysklasser. Vi bistår med design, engineering og nødvendige prefabrikasjoner i forbindelse med prosjekteringen, og vi kan bistå i forbindelse med sertifisering hos relevante myndigheter.

Gjennom langvarige partnerskap leverer vi prosjekter og tjenester world-wide når behovet meldes inn fra våre kunder. Vi har svært fleksible arbeidsformer som sparer våre kunder for tid og transaksjonsomkostninger.

Kontaktpersoner Hybridisering