Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

GMC Maritime AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@emitiram

GMC Yard AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@dray.cmg

GMC HVAC AS

Besøksadresse:
Tangen 16, Dusavik
Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@cavh.cmg

GMC Power & Automation AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@apcmg

GMC Marine
Partner AS

Besøksadresse basetjenester og operasjoner:
Mekjarvik 13, Randaberg

Besøksadresse Products:
Hinna Base/Jåttåbasen, Jåttåflaten 11, Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@rentrapeniram

GMC HOLDING AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@gnidloh

GMC Eiendom AS

Besøksadresse:
Byfjordparken 15
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@modneie.cmg

Modifisering til alle klimaforhold

Vi har referansene

GMC Power & Automation er en erfaren leverandør av EPCI-prosjekter til vinterisering og tilpasning av rigg og skip til alle klimatiske forhold. Sammen med GMCs fagavdelinger innenfor mekanisk, stål og prefabrikasjon har vi gjennomført vellykkede modifikasjoner av boreriggene West Alpha og Leiv Eiriksson til leteboring i Barentshavet året rundt, og vi har ombygget boreskipet Noble Globetrotter II for vinteroperasjoner i hele verden.

Worldwide levering

GMCs vinteriseringsløsninger omfatter helhetlige systemer, produkter, prefabrikasjon, logistikk og dokumentasjon fram til sertifisering hos myndighetene.

Vi kan levere prosjekter og tjenester Worldwide når behovet oppstår hos våre kunder. Våre vinteriseringstjenester bygger på studier, design og engineering, polar code-godkjenning, prefabrikkerte elementer som trappeganger og leidere, samt installasjon og testing.

Vi har spisskompetansen

GMC Power & Automation har utviklet egne løsninger for kalde og arktiske klimaforhold, typegodkjent og sertifisert av DNV GL.

Kontaktpersoner Vinterisering