Komplette løsninger

GMC HVAC leverer komplette EPCIC-prosjekter basert på ventilasjons- og kjølefaglig ekspertise. Vi spesialtilpasser kjøletekniske løsninger for offshore og maritim sektor.

EGNE VENTILASJONS- OG KJØLELØSNINGER

Som totalleverandør til noen av de største aktørene på norsk sokkel har GMC HVAC utviklet spisskompetanse på å møte kundenes behov både under planlegging, produksjon og ferdigstillelse av prosjekter.

Etter innspill fra våre kunder har vi utviklet våre egne ventilasjons- og kjøleløsninger for blant annet borekabiner på leteplattformer (SIMVENT-systemet) og tavlerom på produksjonsskip.

Standard på norsk sokkel

Blant våre proaktive satsinger leverer vi i dag komplette prefabrikkerte ventilasjonsløsninger med spesialisert fagmiljø på installasjon. Løsningene bygger på GMC HVACs egne SIMDUCT-klasser, som i økende grad defineres som standard på norsk sokkel.

Våre løsninger blir skreddersydd til behovene innenfor større prosjekter. GMC HVAC tilbyr spisskompetanse i luftteknikk, varme og kjøling, materialteknikk, installasjon og ferdigstillelse. Vi tilrettelegger for komplett dokumentasjon og sertifisering.

Vår kompetanse innenfor HVAC dekker hele livssyklusen til installasjoner, skip og plattformer. Vi har derfor service- og vedlikeholdsavtaler for HVAC-løsninger over hele Nordsjøen, blant annet på Equinors olje- og gassinstallasjoner.

– GMC kan skilte med erfaringen, og de er i stand til å gå inn som en del av vår construction-organisasjon i et svært krevende multidisiplint prosjekt. GMC HVAC er blant de beste, det er vårt helt klare inntrykk.

Jan Evald Kleppe, Kværner Stord.

Kontaktpersoner 

xcv

xcv

xcv

test address

test address

test search

test search

sdfsdf

sdfsdf