Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

GMC Maritime AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 7/10, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

maritime@gmc.no

GMC Yard AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 7/10, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmc.yard@gmc.no

GMC HVAC AS

Besøksadresse:
Tangen 16, Dusavik
Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmc.hvac@gmc.no

GMC Power & Automation AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 7/10, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmcpa@gmc.no

GMC Marine Partner AS

Besøksadresse basetjenester og operasjoner:
Mekjarvik 13, Randaberg

Besøksadresse Products:
Hinna Base/Jåttåbasen, Jåttåflaten 11, Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

marinepartner@gmc.no

GMC Eiendom AS

Besøksadresse:
Byfjordparken 15
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmc.eiendom@gmc.no

SKREDDERSYDDE HVAC-LØSNINGER TIL INDUSTRIEN

GMC HVAC leverer alt fra prosjektering og design til installasjon, service og vedlikehold på varme, kjøling, air condition og kuldesystemer til tungindustrien og andre landbaserte behov.

Tjenester fra GMC HVAC

Kundetilpasning, presisjon og kvalitet kjennetegner tjenestene til GMC HVAC. Vår kompetanse fra 40 år i Nordsjøen gjør oss konkurransedyktige i landbasert tungindustri og andre sektorer på land.

Engineering og dokumentasjon:

 • Pre-engineering-studier
 • Offshore- og sitestudier
 • Scope of work og kostnadsestimat
 • HVAC-design
 • Overlevering
 • Drift og vedlikehold
 • Kontroll og dokumentasjon/FEED og LCC

Kanaler og utstyr:

 • Kanaler i rektangel og spiral, rustfritt stål
 • Luftbehandlingsenheter
 • Vifter
 • Luftinntak
 • Brannsikre spjeld
 • Kjøling og air condition

Installasjon:

 • In line-utstyr
 • Mekanisk utstyr

Kuldesystemer og kjøling:

 • Service, reparasjon og vedlikehold av alle systemer
 • Utskifting av R22-anlegg med miljøvennlige kjølemedier
 • Prosjektering, installasjon og kommisjon av nye anlegg

Vedlikehold og modifikasjon:

 • Driftsanalyse
 • Feilsøk
 • Reparasjon og utskifting
 • Vedlikeholdsprogrammer
 • Modifikasjoner

Overlevering:

 • Plan og prosedyre
 • Driftstest
 • Balansering av luftstrøm
 • Verifisering
 • Mekanisk komplettering og overlevering

Dekommisjonering:

 • Dekommisjonering av HVAC-systemer
 • Utskifting av gamle systemer med nye
Kontaktpersoner