Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

GMC Maritime AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@emitiram

GMC Yard AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@dray.cmg

GMC HVAC AS

Besøksadresse:
Tangen 16, Dusavik
Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@cavh.cmg

GMC Power & Automation AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@apcmg

GMC Marine
Partner AS

Besøksadresse basetjenester og operasjoner:
Mekjarvik 13, Randaberg

Besøksadresse Products:
Hinna Base/Jåttåbasen, Jåttåflaten 11, Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@rentrapeniram

GMC HOLDING AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@gnidloh

GMC Eiendom AS

Besøksadresse:
Byfjordparken 15
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@modneie.cmg

  1. GMC
  2. Industri
  3. HVAC
  4. Simduct – Simvent

SIMVENT-SUKSESSEN FORTSETTER

GMC HVAC er ledende i Norge på levering og installasjon av SIMVENT-systemet. Dette bygger på SIMDUCT-klassene, som er spesialtilpasset for behovene i Nordsjøen.

STANDARD PÅ NORSK SOKKEL

Basert på mange års innspill fra markedet har GMC HVAC utviklet egne ventilasjons- og kjøleløsninger for blant annet borekabiner på leteplattformer (SIMVENT-systemet) og for LER (local electrical room) og LIR (local instrument room) på skip og installasjoner.

Vi installerer, tester og overleverer komplette ventilasjonssystemer. Vi tilbyr også et fullt spekter av servicetjenester til alle våre systemer.

Kanalsystemene bygger på SIMDUCT-klassene, som har blitt en standard på norsk kontinentalsokkel.

Spisskompetanse
Våre løsninger blir skreddersydd til kundenes behov. GMC HVAC tilbyr spisskompetanse i luftteknikk, varme og kjøling, materialteknikk, installasjon og ferdigstillelse. Vi tilrettelegger for komplett dokumentasjon og sertifisering.

Vår kompetanse innenfor HVAC dekker hele livssyklusen til installasjoner, på skip og plattformer. Vi har service- og vedlikeholdsavtaler over hele Nordsjøen, blant annet på Equinors olje- og gassinstallasjoner.

Kontaktpersoner