Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

Systemer for avgassrensing

GMC leverer installasjon og ombygging av avgassystemer som sikrer samsvar med IMO-utslippskrav for alle sektorer – uansett framdriftssystem.

Tier III-sertifikat uten å bytte drivstoff

Nye strengere IMO-krav til utslipp av NOx, SOx og tungmetaller kan møtes med avgass-rensesystemer som gjør at rederiet slipper å skifte maskin eller framdriftssystemer for å seile under Tier III i Europa og USA eller når skipet ligger i havn.

GMC leverer katalysatorklasse de-NOx SCR (Selective catalytic reduction) som passer en rekke fartøysklasser. Våre katalysatorer leveres med open-loop eller closed-loop vaskevann avhengig av kundens ønske.

PaSOx Scrubber

GMC leverer også eksosgass-rensesystemer (EGCS) som fjerner svoveloksider (SOx) fra avgassen fra motor og sparer det marine miljøet for en rekke andre skadelige substanser.

Våre scrubbere installeres som Open Mode (sjøvann som vaskevann), Close Mode (alkalisk vaskevann) eller Hybrid Mode, som tillater bytte mellom Open og Close Mode etter fartøyets plassering.

Enkelt vedlikehold

GMC bistår våre kunder fra installasjon til operasjon og vedlikehold av alle våre renseteknologier.

GMCs rensesystemer er bygget i korrosjonsresistente materialer og har derfor et lavt vedlikeholdsbehov. Systemene er enkle å håndtere for maskinpersonell og skipsledelse, som kan følge med på utslippsverdiene i avgass og vaskevann via kontrollpanel på broen. Systemet har et eget kjølingssystem som sikrer enkel håndtering av vaskevann i forbindelse med rengjøring av scrubber.

Kontaktpersoner Avgassrensing