HMS, miljø og kvalitet i GMC

GMC forplikter seg til et trygt og sikkert arbeidsmiljø, minimal miljøpåvirkning, samt en effektiv og riktig utførelse av våre arbeidsoppdrag.

NULLVISJON FOR SKADER

GMC har satt seg et mål om null skader uansett hvor vi opererer. Ingen skader og ingen ulykker. Vi har organisert ansvar og systemer gjennom hele organisasjonen for å sikre dette.

Blant våre tiltak skal vi vedlikeholde ledelsessystemet for arbeidsmiljøet ISO 45001, og vi har definert helse, miljø og sikkerhet som et linjeansvar. Det er linjeledelsen som skal sikre at risiko og farer identifiseres og reduseres til et akseptabelt nivå.

Alle nyansatte i GMC får opplæring i våre strenge HMS-regler. Dette betyr at alle har et selvstendig ansvar for å sikre sine handlinger, og alle har en plikt til å stoppe usikre aktiviteter hvis de observerer fare. Ledelsen har forpliktet seg til å drive kontinuerlig forbedringsarbeid, og vi ser på samarbeidet med våre ansatte, eiere, kunder, myndigheter, lokalmiljø og interesseorganisasjoner som en mulighet til å gjøre oss bedre.

Miljøpolitikken vår

Målet til GMC er at våre aktiviteter skal ha så liten påvirkning på det ytre miljø som mulig, blant annet ved å redusere avfallsproduksjonen. For å oppnå dette benytter vi ISO 14001 til å etterleve og vedlikeholde et ledelsessystem for det ytre miljø.

GMC forplikter seg til å følge lover og forskrifter som skal beskytte miljøet. I tillegg skal vi alltid vurdere, forebygge og kontrollere miljøpåvirkningen i aktiviteter, produkter og tjenester. Vi har miljøet med i våre risikovurderinger, og både ansatte og underleverandører har et individuelt ansvar for å sikre at GMC når sine miljømålsettinger.

Effektivt og riktig første gang

GMCs kvalitetspolitikk er å gjøre jobben innen tidsfristen, effektivt og riktig første gang, slik at kunden får en positiv opplevelse. Virkemidlene for å oppnå dette systematisk, er blant annet vårt ledelsessystem for kvalitet, ISO 9001 (GMS).

Ved å følge lover, regler og GMS, og ved å arbeide målrettet gjennom hele organisasjonen, oppnår vi både kvalitet og effektivitet i våre prosesser. I tillegg oppnår vi motiverte og engasjerte medarbeidere, vi synliggjør kompetent personell, og vi sikrer at kvaliteten blir fulgt opp i et tydelig linjeansvar hvor den enkelte ansatte kjenner sin rolle.

GMC skal alltid vise lojalitet og ærlighet, samt realisme og høy forretningsetikk.

KontaktpersonerKHMS

xcv

xcv

xcv

test address

test address

test search

test search

sdfsdf

sdfsdf