Visjon og verdier, etikk og samfunnsansvar i GMC Gruppen

De etiske retningslinjene i GMC er et felles verdigrunnlag som skal sikre at vi etterlever våre forpliktelser og handler til det beste for våre interessenter.

Visjonen er at vi tar vare på deg

GMC har mange interessenter, for eksempel eiere, ansatte, kunder, leverandører og myndigheter. Verdiene vi ønsker å vise dem, er tillit, lidenskap og mot, basert på ansvarlighet, samarbeid og respekt.

Vi skal handle på en trygg måte

GMC har en visjon om null skade. Vi vil sørge for et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle våre medarbeidere, noe som betyr at vi vil forhindre alle ulykker og hendelser relatert til personell, miljø og eiendom.

Alle i GMC har et personlig ansvar for å holde GMC som en trygg og sikker arbeidsplass. Alle har rett og plikt til å stanse en aktivitet som ikke er sikker.

Et godt og inkluderende arbeidsmiljø

GMC respekterer og samarbeider med de ansatte for å bidra til profesjonell og personlig utvikling. Vi har et positivt og inkluderende arbeidsmiljø uavhengig av kjønn, nasjonalitet, religion, funksjonsdyktighet, seksuell orientering, alder eller politisk ståsted.

GMC skal sikre arbeidernes rettigheter, inkludert de ansattes organisasjonsfrihet og retten til felles forhandlinger.

Bedriften legger til rette for de ansattes velferd og inngår i en selvstendig AKAN-ordning for å motvirke og begrense avhengighetsproblematikk.

Vi skal sikre korrekt informasjonsflyt til våre interessenter

Vi kommuniserer tydelig og presist med våre interessenter og forsikrer oss om at informasjon framskaffes til korrekt tid. Kommunikasjon med media og offentligheten skjer i samsvar med GMCs retningslinjer. Vi skal ikke publisere bilder eller video av kundenes ansatte, skip, rigger, fasiliteter eller utstyr uten på forhånd å innhente skriftlig samtykke fra kunden. Dette gjelder også for sosiale medier.

GMC sikrer konfidensialitet omkring personlige og forretningsmessige forhold som vi får kjennskap til hos kunder, ansatte, leverandører og andre.

GMCs etiske retningslinjer

Vi tilbyr ikke og mottar ikke gaver eller annen finansiell ytelse i bytte mot personlige forretningsfordeler til oss selv eller andre – verken i Norge eller i utlandet. Vi forutsetter at alle ansatte opptrer i samsvar med våre etiske retningslinjer i forbindelse med forretningsreiser, kurs og arrangementer.

Dersom det skulle oppstå urettferdige eller kritikkverdige forhold i organisasjonen, verner GMC om de ansattes rett til å rapportere disse til overordnede, KHMS-leder, personalsjef eller tillitsvalgt. Personen som varsler, skal ikke utsettes for gjengjeldelse.

Vi framhever miljøet

GMC er et miljøbevisst selskap og utgjør en drivkraft for vern av miljøet. Vi anstrenger oss også for å minimere våre utslipp. Miljøbaserte vurderinger og kostnader for miljøet blir inndratt i alle våre beslutninger.

Kontaktpersoner

xcv

xcv

xcv

test address

test address

test search

test search

sdfsdf

sdfsdf