Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

 1. GMC
 2. Eiendom
 3. Bærekraft

Bærekraft og mangfold

Sentralt i vår arbeid er mangfold og bærekraftige løsninger. Resultatet er synergi av store og små bedrifter, varme fra sjøen, grønne takområder, solceller, passivhus og mulighet for plusshus.

En langsiktig aktør

Som aktør i Stavanger siden tidlig 70-tall har GMC Eiendom opparbeidet kompetanse på miljø og etikk i alle ledd av eiendomsutviklingen. Vi eier og forvalter i dag eiendommer i en rekke klasser – alt fra kaianlegg til verksteder, lagerbygg, moderne kontorbygg og leiligheter fra enkle toroms til høyeste standard.

80 prosent fornybar INNEN 2030

Byfjordparken er flaggskipet i vår satsing på miljø. Her benytter vi energisentral, varmeveksling med sjøen og solceller for å oppnå målet om at 80 prosent av strømforbruket skal være fra fornybare kilder. Målet henger svært høyt og er en del av Stavanger kommunes ambisjon innen år 2030.

Grønn by

Prosjektet Byfjordparken er støttet av ENOVA. Vi samarbeider med Stavanger kommune og Rogaland fylke. Uteområdene og de kreative lekeområdene utvikles i et pilotprosjekt i samarbeid med Stavanger kommune Grønn By og Rogaland fylkeskommune. I tillegg kommer våre egne initiativer, som grønne tak, passivhus og plusshus, samt deleordning for bil og sykkel.

Bærekraftige løsninger

 • BREEAM-NOR-sertifikat med nivå “Excellent” for dokumentert miljøprestasjon i kategoriene ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk, økologi og forurensning.
 • Solcellepaneler
 • Grønne tak
 • Park og sjø
 • Passivhus og plusshus
 • Energisentral
 • Fornybar energi > 80 %
 • Mulighet for Miljøfyrtårn-sertifisering

Byfjordparken i Stavanger Nord

På byfjordparken.no finner du spennende boligprosjekter og attraktive kontorløsninger.

Klikk her for næringslokaler.

Klikk her for mer om boligprosjekter.