Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

GMC Maritime AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@emitiram

GMC Yard AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@dray.cmg

GMC HVAC AS

Besøksadresse:
Tangen 16, Dusavik
Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@cavh.cmg

GMC Power & Automation AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@apcmg

GMC Marine
Partner AS

Besøksadresse basetjenester og operasjoner:
Mekjarvik 13, Randaberg

Besøksadresse Products:
Hinna Base/Jåttåbasen, Jåttåflaten 11, Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@rentrapeniram

GMC HOLDING AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@gnidloh

GMC Eiendom AS

Besøksadresse:
Byfjordparken 15
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@modneie.cmg

 1. GMC
 2. Eiendom
 3. Bærekraft

Bærekraft i alt vi gjør

GMC Eiendom utfordrer arkitekter, entreprenører og myndigheter på miljø og bærekraft i alle våre prosjekter. Resultatet er varme fra sjøen, grønne takområder, solceller, passivhus og mulighet for plusshus.

En langsiktig aktør

Som aktør i Stavanger siden tidlig 70-tall har GMC Eiendom opparbeidet kompetanse på miljø og etikk i alle ledd av eiendomsutviklingen. Vi eier og forvalter i dag eiendommer i en rekke klasser – alt fra kaianlegg til verksteder, lagerbygg, moderne kontorbygg og leiligheter fra enkle toroms til høyeste standard.

80 prosent fornybar

Byfjordparken er flaggskipet i vår satsing på miljø i GMC Eiendoms portefølje. Byfjordparken er en ny bydel i Stavanger Nord, hvor GMC eier egen grunn. I Byfjordparken benytter vi energisentral, varmeveksling med sjøen og solceller til å oppnå at 80 prosent av strømforbruket er fornybart. Målet henger svært høyt og er en del av Stavanger kommunes ambisjon innen år 2030. GMC Eiendom ønsker å realisere denne ambisjonen i 2019-2020.

Vår miljøprofil

GMC Eiendom sitt samarbeid med Stavanger kommune, Rogaland fylke og statlige miljømyndigheter har gitt en unik miljøprofil. Prosjektet Byfjordparken er støttet av ENOVA. Uteområdene og de kreative lekeområdene utvikles i et pilotprosjekt i samarbeid med Stavanger kommune Grønn By og Rogaland fylkeskommune. I tillegg kommer alle våre egne initiativer, som grønne tak, passivhus og plusshus, samt deleordning for bil og sykkel.

Næringsarealer i Byfjordparken utstyres med et grønt vedlegg til kontrakten for å sikre fremtidig fokus på klima og miljø.

Stikkord for bærekraft

Stikkord for bærekraft i GMC Eiendom:

 • BREEAM-NOR-sertifikat med nivå “Excellent” for dokumentert miljøprestasjon i kategoriene ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk, økologi og forurensning.
 • Solcellepaneler
 • Grønne tak
 • Park og sjø
 • Passivhus og plusshus
 • Energisentral
 • Fornybar energi > 80 %
 • Mulighet for Miljøfyrtårn-sertifisering
Kontaktpersoner bolig og næring