Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

GMC Maritime AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@emitiram

GMC Yard AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@dray.cmg

GMC HVAC AS

Besøksadresse:
Tangen 16, Dusavik
Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@cavh.cmg

GMC Power & Automation AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@apcmg

GMC Marine
Partner AS

Besøksadresse basetjenester og operasjoner:
Mekjarvik 13, Randaberg

Besøksadresse Products:
Hinna Base/Jåttåbasen, Jåttåflaten 11, Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@rentrapeniram

GMC HOLDING AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@gnidloh

GMC Eiendom AS

Besøksadresse:
Byfjordparken 15
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@modneie.cmg

  1. GMC
  2. Om GMC
  3. Kontaktinfo

Kontaktinfo GMC

Postadresse:
Mekjarvik 5
NO-4072 Randaberg
Norway

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 7, Buøy/Hundvåg, Stavanger

Husøyveien 153, Avaldsnes

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@apcmg

Postadresse:
Mekjarvik 5
NO-4072 Randaberg
Norway

Besøksadresse basetjenester og operasjoner:
Mekjarvik 13, Randaberg

Besøksadresse Products:
Hinna Base/Jåttåbasen
Jåttåflaten 11, Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@rentrapeniram

Post- og besøksadresse:
Mekjarvik 5
NO-4072 Randaberg
Norway

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@emitiram

Postadresse:
Mekjarvik 5
NO-4072 Randaberg
Norway

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 7, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@dray.cmg

Postadresse:
Mekjarvik 5
NO-4072 Randaberg
Norway

Besøksadresse:
Dusavikveien 27, Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@cavh.cmg

Post- og besøksadresse:
Mekjarvik 5
NO-4072 Randaberg
Norway

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@gnidloh

Post- og besøksadresse:
Byfjordparken 15
NO-4007 Stavanger
Norway

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@modneie.cmg

GMC HVAC

GMC Eiendom

GMC Power & Automation og GMC Yard

GMC Marine Partner og GMC Maritime

GMC Marine Partner og GMC Power & Automation