Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

GMC Maritime AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

maritime@gmc.no

GMC Yard AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmc.yard@gmc.no

GMC HVAC AS

Besøksadresse:
Tangen 16, Dusavik
Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmc.hvac@gmc.no

GMC Power & Automation AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmcpa@gmc.no

GMC Marine
Partner AS

Besøksadresse basetjenester og operasjoner:
Mekjarvik 13, Randaberg

Besøksadresse Products:
Hinna Base/Jåttåbasen, Jåttåflaten 11, Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

marinepartner@gmc.no

GMC HOLDING AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

holding@gmc.no

GMC Eiendom AS

Besøksadresse:
Byfjordparken 15
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmc.eiendom@gmc.no

Kontaktinfo GMC

GMC HVAC

GMC Eiendom

GMC Maritime og GMC Yard

Postadresse:
Mekjarvik 5
NO-4072 Randaberg
Norway

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmcpa@gmc.no

Postadresse:
Mekjarvik 5
NO-4072 Randaberg
Norway

Besøksadresse basetjenester og operasjoner:
Mekjarvik 13, Randaberg

Besøksadresse Products:
Hinna Base/Jåttåbasen
Jåttåflaten 11, Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

marinepartner@gmc.no

Post- og besøksadresse:
Mekjarvik 5
NO-4072 Randaberg
Norway

+47 51 84 80 00 (24/7)

maritime@gmc.no

Postadresse:
Mekjarvik 5
NO-4072 Randaberg
Norway

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmc.yard@gmc.no

Postadresse:
Mekjarvik 5
NO-4072 Randaberg
Norway

Besøksadresse:
Tangen 16, Dusavik/Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmc.hvac@gmc.no

Post- og besøksadresse:
Mekjarvik 5
NO-4072 Randaberg
Norway

+47 51 84 80 00 (24/7)

holding@gmc.no

Post- og besøksadresse:
Byfjordparken 15
NO-4007 Stavanger
Norway

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmc.eiendom@gmc.no