Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

  1. GMC
  2. Industri
  3. Marine operasjoner

Produkter, mannskap og ledelse

Vår avdeling for marine operasjoner leverer utstyr og mannskap til multidisipline operasjoner offshore og på land. Vi tar ansvar for alt fra mooring-installasjon og solid ballast til wire-spooling og engineering av løsninger.

Multidisipline operasjoner

GMC har lang erfaring med marine operasjoner, både som prosjektleder, utstyrseier og fagspesialist. Vi har en multidisiplin tilnærming til prosjektene, noe som innebærer at alle fagområder er dekket. Våre kunder benytter Marine Partners avdeling Marine Operations som samarbeidspartner til prosjekter i alle størrelser.

Vår Products-avdeling disponerer et av Europas beste lagre:

  • 120 mm fortøyningskjetting med tilleggsutstyr
  • Lektere for oppstramming av fortøyningskjetting
  • Ankerpontonger/ankerlekter
  • 40, 60 og 65 tonns ankere (Vryhof)

Aasta Hansteen Spar og Hywind

Blant våre mange referanseoppdrag har Marine Partner stått for fjerning av sjøsikring på Equinors Aasta Hansteen-understell, som ble fraktet fra Korea til Høylandsbygd på Dockwise Vanguard.

GMC sin kontrakt for Aasta Hansteen SPAR Inshore mooring i Digernessundet sør for Stord hadde følgende elementer:

  • Pre installation
  • Hook-up and tensioning
  • Retrieval

Under Equinors Hywind-pilotprosjekt leverte GMC fortøyning av tre Nordsjø-lektere som ble benyttet som dypvannskai for de fem vindmøllene under installasjonen. Vindmøllene stikker 70 meter under overflaten, og prosjektet var vellykket. Begge prosjekter ble levert i tett samarbeid med kontraktører og operatør Equinor.

Installasjon, løft og engineering

GMC Marine Partner formidler et stort utvalg av innretninger og utstyr til marine løfteoperasjoner, inkludert fartøyer i alle klasser. Vi er leverandør av mobiliserings- og støttetjenester til de største løftefartøyene og har rutiner for samarbeid og prosjektledelse i komplekse operasjoner med mange aktører. GMC er Saipem7000 sin hjemmehavn i Norge, noe vi er meget stolte over.

Det brede maritime fagmiljøet i GMC har gitt Marine Operations spesielle muligheter til å spesialtilpasse utrustning, forankring, sjøsikring og andre nøkkelfaktorer i marine operasjoner. Gjennom en årrekke har vi bygget opp kompetanse innenfor design, engineering og fabrikasjon av spesialløsninger til nytte for våre kunder.

Kontaktpersoner marine operasjoner