Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

GMC Maritime AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@emitiram

GMC Yard AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@dray.cmg

GMC HVAC AS

Besøksadresse:
Tangen 16, Dusavik
Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@cavh.cmg

GMC Power & Automation AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@apcmg

GMC Marine
Partner AS

Besøksadresse basetjenester og operasjoner:
Mekjarvik 13, Randaberg

Besøksadresse Products:
Hinna Base/Jåttåbasen, Jåttåflaten 11, Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@rentrapeniram

GMC HOLDING AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@gnidloh

GMC Eiendom AS

Besøksadresse:
Byfjordparken 15
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@modneie.cmg

  1. GMC
  2. Industri
  3. Elektro og automasjon

– Tilgjengelig når du trenger oss

GMC Power & Automation stiller opp når som helst og hvor som helst for våre kunder. Vi utfører elektro- og automasjonsoppdrag med høy kvalitet innenfor modifikasjon, ad hoc, vedlikehold, instrumentering og kontrollsystemer på skip og rigg.

Stavanger og Haugesund

Vi utfører våre tjenester ved våre fasiliteter i Mekjarvik, Stavanger, Gismarvik og Haugesund, eller vi sender våre fagfolk til din lokasjon.

Service og vedlikehold

GMC Power & Automation tilbyr service, vedlikehold og reparasjon som forlenger og forbedrer levetid på systemer og utstyr om bord på skip, rigg og offshoreinstallasjoner.

Rigg/offshore

GMC Power & Automation utfører installasjon, service, modifikasjon og klassing innenfor elektro og automasjon på offshoreinstallasjoner og rigger.

Hybridisering

GMC Power & Automation bygger om og installerer framdrifts, kontroll- og automasjonssystemer til hybrid eller batteribasert drift på alle typer skip og rigg.

Vinterisering

Vi leverer studier, komplette løsninger med systemer, produkter og dokumentasjon for vinterisering av skip, rigg og installasjoner.

Instrumentering og automasjon

One-stop-shop som dekker alle dine behov for instrumentering og automasjon. Vi har spisskompetanse på kontrollsystemer, generatorer og elektromotorer. Ved behov designer vi systemer som vi bygger selv etter kundens spesifikasjoner. Vi har omfattende referanser innenfor skip, rigg og offshore, og vi tar gjerne imot utfordringer fra våre kunder og prosjektledere.

KontaktpersonerPower & Automation