– Tilgjengelig når du trenger oss

GMC Maritime Power & Automation stiller opp når som helst og hvor som helst for våre kunder. Vi utfører elektro- og automasjonsoppdrag med høy kvalitet innenfor modifikasjon, ad hoc, vedlikehold, instrumentering og kontrollsystemer på skip og rigg.

Stavanger og Haugesund

Vi utfører våre tjenester ved våre fasiliteter i Mekjarvik, Stavanger, Gismarvik og Haugesund, eller vi sender våre fagfolk til din lokasjon.

Rigg/offshore

GMC Maritime Power & Automation utfører installasjon, service, modifikasjon og klassing innenfor elektro og automasjon på offshoreinstallasjoner og rigger.

Hybridisering

GMC Maritime Power & Automation bygger om og installerer framdrifts, kontroll- og automasjonssystemer til hybrid eller batteribasert drift på alle typer skip og rigg.

Vinterisering

Vi leverer studier, komplette løsninger med systemer, produkter og dokumentasjon for vinterisering av skip, rigg og installasjoner.

Service og vedlikehold

GMC Power & Automation tilbyr service, vedlikehold og reparasjon som forlenger og forbedrer levetid på systemer og utstyr om bord på skip, rigg og offshoreinstallasjoner.

Instrumentering og automasjon

One-stop-shop som dekker alle dine behov for instrumentering og automasjon. Vi har spisskompetanse på kontrollsystemer, generatorer og elektromotorer. Ved behov designer vi systemer som vi bygger selv etter kundens spesifikasjoner. Vi har omfattende referanser innenfor skip, rigg og offshore, og vi tar gjerne imot utfordringer fra våre kunder og prosjektledere.

Kontaktpersonerelektro og automasjon

xcv

xcv

xcv

test address

test address

test search

test search

sdfsdf

sdfsdf