Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

GMC Maritime AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

maritime@gmc.no

GMC Yard AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmc.yard@gmc.no

GMC HVAC AS

Besøksadresse:
Tangen 16, Dusavik
Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmc.hvac@gmc.no

GMC Power & Automation AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmcpa@gmc.no

GMC Marine
Partner AS

Besøksadresse basetjenester og operasjoner:
Mekjarvik 13, Randaberg

Besøksadresse Products:
Hinna Base/Jåttåbasen, Jåttåflaten 11, Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

marinepartner@gmc.no

GMC HOLDING AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

holding@gmc.no

GMC Eiendom AS

Besøksadresse:
Byfjordparken 15
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmc.eiendom@gmc.no

ØKONOMI, IT, KHMS OG HR-TJENESTER I GMC

GMC Holding støtter, styrker og leverer et bredt spekter av administrative tjenester til de fagorienterte selskapene Maritime, Yards, Power & Automation, Marine Partner og HVAC.

HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET

GMC-konsernets kvalitetspolitikk er å gjøre jobben innen tidsfristen, effektivt og riktig første gang. Vår nullvisjon for skader gjelder uansett hvor vi opererer, og vi sørger alltid for et trygt og sikkert arbeidsmljø for alle våre medarbeidere. Målet til GMC er at våre aktiviteter skal ha så liten påvirkning på det ytre miljø som mulig.

ØKONOMI- OG IT-FUNKSJONER

GMC Holding har samlet staben for økonomi, regnskap, IT-utvikling og IT-drift for alle GMC-selskaper på tvers av lokasjonene i Stavanger, Mekjarvik og Gismarvik. Våre medarbeidere bistår med rapporter og rådgivning i samarbeidet mellom GMC, våre kunder og oppdragsgivere.

HR OG REKRUTTERING

GMC gir gode muligheter for personlig og faglig utvikling for våre medarbeidere. Arbeidsmiljøet er preget av at de ansatte er stolte av å jobbe for GMC, og passer man først inn, blir man ofte værende lenge. GMC sin erfaring er at gode fagfolk kan bli gode ledere dersom de får ressurser til å utvikle seg og ta lederopplæring.

Kontaktpersoner