Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

GMC Maritime AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 7/10, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

maritime@gmc.no

GMC Yard AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 7/10, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmc.yard@gmc.no

GMC HVAC AS

Besøksadresse:
Tangen 16, Dusavik
Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmc.hvac@gmc.no

GMC Power & Automation AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 7/10, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmcpa@gmc.no

GMC Marine Partner AS

Besøksadresse basetjenester og operasjoner:
Mekjarvik 13, Randaberg

Besøksadresse Products:
Hinna Base/Jåttåbasen, Jåttåflaten 11, Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

marinepartner@gmc.no

GMC Eiendom AS

Besøksadresse:
Byfjordparken 15
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmc.eiendom@gmc.no

ØKONOMI, IT OG HR-TJENESTER I GMC

GMC Holding støtter og styrker de fagorienterte selskapene Maritime, Yards, Power & Automation, Marine Partner, HVAC – og GMC Eiendom.

HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET

GMC-konsernets kvalitetspolitikk er å gjøre jobben innen tidsfristen, effektivt og riktig første gang. Vår nullvisjon for skader gjelder uansett hvor vi opererer, og vi sørger alltid for et trygt og sikkert arbeidsmljø for alle våre medarbeidere. Målet til GMC er at våre aktiviteter skal ha så liten påvirkning på det ytre miljø som mulig.

ØKONOMI- OG IT-FUNKSJONER

GMC Holding har samlet staben for økonomi, regnskap, IT-utvikling og IT-drift for alle GMC-selskaper på tvers av lokasjonene i Stavanger, Mekjarvik og Gismarvik. Våre medarbeiderere hjelper til med dokumentasjon og tilrettelegging av et skreddersydd samarbeid mellom GMC, våre kunder og oppdragsgivere.

HR OG REKRUTTERING

GMC gir gode muligheter for personlig og faglig utvikling for våre medarbeidere. Arbeidsmiljøet er preget av at de ansatte er stolte av å jobbe for GMC, og passer man først inn, blir man ofte værende lenge. GMC sin erfaring er at gode fagfolk kan bli gode ledere dersom de får ressurser til å utvikle seg og ta lederopplæring.

Kontaktpersoner