Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

GMC Maritime AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@emitiram

GMC Yard AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@dray.cmg

GMC HVAC AS

Besøksadresse:
Tangen 16, Dusavik
Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@cavh.cmg

GMC Power & Automation AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@apcmg

GMC Marine
Partner AS

Besøksadresse basetjenester og operasjoner:
Mekjarvik 13, Randaberg

Besøksadresse Products:
Hinna Base/Jåttåbasen, Jåttåflaten 11, Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@rentrapeniram

GMC HOLDING AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@gnidloh

GMC Eiendom AS

Besøksadresse:
Byfjordparken 15
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@modneie.cmg

 1. GMC
 2. Industri
 3. Basetjenester

Alle støttetjenester til skip og rigg

Ett personlig kontaktpunkt og bredt utvalg av funksjoner gjør GMC til den ideelle basen for aktører i Nordsjøbassenget.

Basetjenester fra GMC Marine Partner

 • Installasjoner og modifikasjoner
 • Reparasjoner
 • Mannskapsbytte
 • Skipsagenttjenester
 • Lagring
 • Ekspedisjon/tollklarering
 • Innkjøp og anskaffelser
 • Kalibrering og re-sertifisering av utstyr
 • Wire spooling

SHIP AGENCY

GMCs prosjektledere håndterer alle praktiske behov under anløp, landligge og avgang, og vi sørger for et problemfritt forhold mellom skip, rederi og myndigheter:

 • Klarering
 • Mannskapsbytte
 • Innkjøp
 • Bunkring
 • Proviantering
 • Taubåt og fortøyning
 • Nødvendige tillatelser

SUPPLY CHAIN

Basen i Mekjarvik har 500 meter dypvannskai med svært gode fortøyningsmuligheter, ekstra lastekapasitet, kran- og trucktjenester, og tilkobling til elektrisitet, ferskvann og avløp.

Umiddelbar nærhet til fly- og bakketransport gjør basen til en ideell lokasjon for supply chain-tjenester til rederier som opererer i Nordsjøbassenget. En rekke fartøyer har deres hovedbase og får dekket deres supply chain-behov ved Mekjarvikbasen.

Kontaktpersonerbasetjenester