Alle støttetjenester til skip og rigg

Ett personlig kontaktpunkt og bredt utvalg av funksjoner gjør GMC til den ideelle basen for rederier i Nordsjøbassenget.

Materiell, mannskap og systemer

Basen i Mekjarvik ved Stavanger er blant de beste kaianleggene rundt Nordsjøbassenget. Vi håndterer materiell, mannskap og systemer for skip, rigg eller spesialfartøy. Gjennom ett kontaktpunkt sikrer vi full dekning av tjenester.

VÅRE KAIANLEGG I MEKJARVIK OG GISMARVIK

Basen i Mekjarvik har 500 meter dypvannskai og ekstra kaiplass for lasting, kran og truck. Vi leverer tilkobling til elektrisitet, ferskvann og avløp. GMC har også basestasjon i Gismarvik ved Karmøy/Haugesund.

Lager og frakt

GMC skreddersyr supply chain-tjenester:

 • Lagertjenester
 • Frakt med bil, båt og fly
 • Kjøp og salg av varer og tjenester
 • Import/eksport
 • Fraktmegling
 • Pakking og klarering
 • Inspeksjon og kontroll ved mottak og utlevering

Skipsagent

GMC dekker praktiske behov under anløp, landligge og avgang:

 • Klarering
 • Mannskapsbytte
 • Innkjøp
 • Bunkring
 • Proviantering
 • Taubåt og fortøyning

Skipsservice ved kai

Tjenester som er tilgjengelige 24-7 på basen i Mekjarvik:

 • Stål og sveis
 • Maskin
 • Skipselektro/automasjon
 • Hydraulikk
 • HVAC

Oppdrag i tørrdokk blir henvist til GMC Yard på Buøy i Stavanger.

Kontaktpersonerbasetjenester

xcv

xcv

xcv

test address

test address

test search

test search

sdfsdf

sdfsdf