Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

  1. GMC
  2. Om GMC
  3. GMC Eiendom

GMC Eiendom

GMC Eiendom utvikler en helt ny bydel i Stavanger nord. I Byfjordparken finner du boliger og næringslokaler.

Byfjordparken i Stavanger nord

Syv minutter på sykkel fra domkirkeplassen i sentrum utvikler GMC en ny bydel i Stavanger nord. Her ligger flere hundre leiligheter, kontor- og næringslokaler, høyskoler, offentlig helsetjeneste, barnehage, treningssenter og kafé. Alt i et grønt miljø med park og direkte kontakt med fjorden og vannkanten.

Det motsatte av Forus

Byfjordparken er det motsatte av Forus. Du kjører mot trafikken morgen og kveld, og du kan spasere eller sykle til sentrum på få minutter. Arkitekturen fusjonerer det urbane med fjellet og fjorden, byggene har miljøprofil med nullutslipp, og bydelen har en aktiv kaifront der livet åpner seg mot sjøen.

– Vi har hentet inspirasjon fra de konkrete omgivelsene – fra fjellet og fjorden. Næringsbyggene er som steiner veltet ned fra fjellet […] plassert ned mot en aktiv kaifront der livet åpner seg mot fjorden mellom byggene og fra byggene…

Arkitekt Hans Olav Hansen, RAMP

GMC-historien

Byfjordparken er hjertet i GMC sin visjon – å utvide sentrumskjernen med Stavanger Nord. Den fysiske nærheten til Vågen og vannflaten gjør Byfjordparken til et ankerfeste for utviklingen av Stavanger sentrum langs den nordlige aksen ut fra torget og domkirkeplassen.

Prosjektet går inn i en lang historie som begynte med at GMC åpnet i Verksgata i Stavanger i 1973. Seks år senere overtok GMC deler av den 60 mål store tomta i Kalhammaren, hvor virksomheten og konsernet har hatt sitt hovedkvarter i alle år siden.

Gjennom årene har GMC Eiendom eid og driftet Stavanger Fraktterminal på Sola, og vi har vært medeiere i Risavika Havn og Forus Atrium. I tillegg eier og driver vi Skansen møte- og selskapslokale i Stavanger sentrum. Vi har også en rekke industribygg og -eiendommer fra nord til sør i Rogaland, blant annet Gismarvik Bygg/Haugalandsparken, som nå er solgt til nye eiere.

Vår miljøprofil

GMC Eiendom sitt samarbeid med Stavanger kommune, Rogaland fylke og statlige miljømyndigheter har gitt en unik miljøprofil. Prosjektet Byfjordparken er støttet av ENOVA. Uteområdene og de kreative lekeområdene utvikles i et pilotprosjekt i samarbeid med Stavanger kommune Grønn By og Rogaland fylkeskommune. I tillegg kommer alle våre egne initiativer, som grønne tak, passivhus og plusshus, samt deleordning for bil og sykkel.

Næringsarealer i Byfjordparken utstyres med et grønt vedlegg til kontrakten for å sikre fremtidig fokus på klima og miljø.

Kontaktpersoner