Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

  1. GMC
  2. Eiendom
  3. Historien om Kalhammaren

Fra industriområde til ny bydel

Kalhammaren har en lang industrihistorie fram til utviklingen av bydelen Stavanger Nord.

Hermetikkfabrikker

Byfjordparken ligger på industrihistorisk grunn i Stavanger Nord. Fram til 1975 lå en av Chr. Bjellands fabrikker på området, med fabrikkpiper og samlebåndsproduksjon.

Da GMC tok over den 60 mål store eiendommen på 70-tallet, ble fabrikklokalene jevnet med jorda.

Maritim industri

Da Chr. Bjellands gamle fabrikker måtte vike plassen, var det for en ny generasjon industri tuftet på en annen maritim ressurs – olje og gass. GMC Maritime flyttet inn med skipsmekaniske tjenester, sveisere og industrirørleggere. Den gamle sildeindustrien med sine driftige pionerer var erstattet av en ny pionér – Gunnar Magne Christensen. Han så det store verdipotensialet i å betjene skip og installasjoner offshore. Etter noen år var “GMC-ånda” et fast innarbeidet begrep i industrikretser i Stavanger.

Dagens generasjon

Det er med stor respekt for Stavangers rike industrihistorie at vi i GMC Eiendom nå presenterer Byfjordparken på de gamle industrituftene. Verkstedene og skipskaien ble flyttet for få år siden – til større og bedre fasiliteter i Mekjarvik og på Buøy. Inn kom nye visjoner – om boliger og næringslokaler med en svært verdifull beliggenhet, høy kvalitet og framtidsrettede løsninger.

Stavangers nye, grønne bydel

I dag syder Byfjordparken av liv og energi, og det er blitt et sted som folk i Stavanger bor, lever og trives i. Studenter strømmer til Handelshøyskolen BI og Noroff Instituttet, og de mange ansatte og brukerne til NAV Arbeidslivssenteret finner inspirasjon og arbeidslyst med nærhet til sentrum og en fantastisk utsikt over Byfjorden med Hundvåg og Rennesøy i bakgrunnen. Vi åpner det som har vært et stengt industriområde, utvikler det for framtiden og sier velkommen til byen, fjorden og parken – et sted der du kan skape din historie og framtid.