Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

  1. GMC
  2. Om GMC
  3. Historien om GMC

GMC – fra sokkel til fast byggegrunn

GMC er bygget stein på stein gjennom tøffe oppdrag i Nordsjøen, i dokk og på kaien. Med Byfjordparken har GMC også vist seg som en aktør innenfor boligutvikling og næringseiendom i Stavanger.

Startet med kriseår

I 1973 åpnet Gunnar Magne Christensen sr. sitt første mekaniske verksted i Stavanger. Med seg hadde han broren Tor Jan og kameratene Lars Einar Østerbø og Roald Rygh. Etterspørselen var stor etter skipsutstyr og -reparasjoner, GMC leverte sent og tidlig, og de hadde en multidisiplinær tilnærming til jobbene.

Kort etter oppstarten kom den internasjonale shippingkrisen og utraderte store deler av markedet for GMC. Skipene lå i opplag, og arbeidsfolk overalt på Vestlandet ble permittert.

– Vi var nødt til å snu oss raskt mot utbyggingen av offshore-industrien, som trengte nye løsninger, forteller Christensen sr.

GMC sin periode med vekst i Nordsjøen begynte med at Gunnar Magne fikk spørsmål fra Phillips Petroleum om å prefabrikkere og montere et skimmeranlegg i Ekofisk-tanken. Jobben gikk bra, og GMC-folkene fikk sin neste utfordring; å finne tak i 80.000 m3 ballast til tanken i form av steinmasser, pluss enda 60.000 kubikk til støtte rundt fundamentet til Ekofisk-tanken.

– Ingen hadde noen gang gjort et lignende arbeid til sjøs, og vi måtte finne opp nye løsninger, forteller Christensen sr. Løsningen ble å montere gravemaskiner på lasteskip, hente stein i Dirdal og pumpe massene over i tanken ved hjelp av gruvepumper innhentet fra Australia. Nok et vellykket resultat gjorde at GMC fikk videre oppdrag i Nordsjøen.

Kalhammaren

Takket være offshoreaktivitetene vokste GMC utover mye av 1970- og 80-tallet. GMC Eiendom ble stiftet allerede i -73, og fire år senere kjøpte selskapet eiendommen på Kalhammaren nord for Stavanger sentrum. Vika i Kalhammaren like nord for Stavanger sentrum var i mange år hjemmebasen til GMC-konsernet.

I dag er kaifasiliteter, lager og verksteder flyttet til større og bedre løsninger på Buøy, Jåttåvågen, Mekjarvik og Gismarvik. Samtidig er Kalhammaren blitt sentrum for en nyetablert bydel med boligkomplekser, offentlige tjenester, kontorer og høyere utdanningsinstitusjoner. I 2019 sto de første næringsbyggene i Byfjordparken klare til innflytting, og i august strømmet BI-studentene inn i de nye lokalene.

Fagene først – alltid

GMC begynte med fagene stål, skipsmotorer og skipselektronikk. I 1975 utførte GMC sin første store EPC-kontrakt på bore- og produksjonsplattformen CDP1, som lå på den britiske siden av Frigg-feltet. Etter «Amoco Cadis»-ulykken utenfor Brest i 1978 fikk GMC sitt første oljevernoppdrag. Dette førte til økt omsetning for GMC på flyttbare rigger og skip i Nordsjøen. Tunge løft, engineering, undervannsteknologi, pumper og turbiner, ventilasjon, modifikasjon, elektro og instrumentering er bare noen av markedene som GMC fikk erfaring med utover 1980- og 90-tallet. I tillegg kom HVAC og shippingtjenester inn som viktige nye fag.

Eierne jobbet aktivt i virksomheten fra begynnelsen av, de satset alt de eide og sto på for kundene – ofte døgnet rundt. I alle årene siden oppstarten har eierne arbeidet aktivt i GMC, enkelte også utover pensjonsalder. «GMC-ånda» førte til at alle oppdrag ble løst – som oftest med knapp tidsfrist.

– Alle etableringer er blitt startet og drevet av kundenes behov, og vi har mange kundeforhold som har eksistert siden 1970-tallet, forteller Gunnar Magne Christensen jr.