Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

GMC Maritime AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@emitiram

GMC Yard AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@dray.cmg

GMC HVAC AS

Besøksadresse:
Tangen 16, Dusavik
Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@cavh.cmg

GMC Power & Automation AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@apcmg

GMC Marine
Partner AS

Besøksadresse basetjenester og operasjoner:
Mekjarvik 13, Randaberg

Besøksadresse Products:
Hinna Base/Jåttåbasen, Jåttåflaten 11, Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@rentrapeniram

GMC HOLDING AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@gnidloh

GMC Eiendom AS

Besøksadresse:
Byfjordparken 15
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@modneie.cmg

  1. GMC
  2. Industri
  3. Produkter – salg og utleie

Salg og utleie av produkter med sertifisering

Våre produkter setter deg i stand til å levere effektivt og miljøvennlig. GMC Marine Partner har salg og utleie av løft og transport, ankring og fortøyning, rensesystemer og ballastvann – med mer.

GMC Marine Partners Products-avdeling har egen base i Jåttåvågen

GMC Marine Partners Products-avdelingen har egen base i Jåttåvågen i Stavanger. Vårt areal på 95,000 m2 omfatter 240 meter kai, 20,000 m2 workshops, kontorer og varelager til leie, 50,000 m2 utendørs lagringsplass, samt oppbevaring av marint leieutstyr, workshop for kran og løft og et varehus på 3.000 m2.

Utstyr og engineering

Alt vårt utstyr kan leveres med årlig kontroll og sertifisering, vedlikehold, installasjon og montering på fartøy. GMC Marine Partner dekker også alle personell- og kompetansebehov.

GMC har i over 40 år levert løfte- og transportutstyr til de fleste offshore-installasjoner og fartøyer, samt til landbasert industri. Vi tilbyr et unikt og bredt spekter av produkter innenfor kraner, vinsjer, taljer, lifter, traller, løfteredskaper og spesialutstyr. Vi tilbyr også brukt surplus utstyr med kort leveringstid og høy kvalitet til gunstige betingelser.

Salg og utleie

GMC har Europas største utvalg av utleieutstyr til oppankring og fortøyning, løft og transport. Vi er norsk distributør av måle- og kontrollsystemer for ballastvann med installasjoner på over 1400 skip.

På området renseteknologi leverer GMC Marine Partners Products-avdeling også komplette rensesystemer i samsvar med IMOs krav til rensing av NOx, SOx, tungmetaller og karbon fangst inkludert lagring.

Kontaktpersoner salg og utleie