Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

GMC Maritime AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@emitiram

GMC Yard AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@dray.cmg

GMC HVAC AS

Besøksadresse:
Tangen 16, Dusavik
Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@cavh.cmg

GMC Power & Automation AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@apcmg

GMC Marine
Partner AS

Besøksadresse basetjenester og operasjoner:
Mekjarvik 13, Randaberg

Besøksadresse Products:
Hinna Base/Jåttåbasen, Jåttåflaten 11, Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@rentrapeniram

GMC HOLDING AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@gnidloh

GMC Eiendom AS

Besøksadresse:
Byfjordparken 15
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@modneie.cmg

  1. GMC
  2. Om GMC
  3. GMC Power & Automation

gmc power & automation

Skipselektro og automasjon med høy kvalitet innenfor modifikasjon, ad hoc, vedlikehold, instrumentering og kontrollsystemer på skip og rigg.

Om selskapet

GMC Power & Automation AS leverer tjenester innen skips- og offshore industrien. Selskapet er en del av industrikonsernet GMC, og har hovedkontor og elektroverksted i Stavanger. I tillegg til prosjektkontorer på Haugalandet, Kårstø og Husøy.

Selskapet har ekspertise på service, vedlikehold og reparasjon av elektriske løsninger for skip, rigg, offshore installasjoner og landanlegg. 

Systemleveranser til rigg og offshore

Vi sikrer verdier og får riggen i full drift med egne styringssystemer som gir god kontroll på framdrift og kostnader. Vi utfører installasjon, service, modifikasjon og klassing innenfor elektro og automasjon på offshoreinstallasjoner og rigger.  

Hybridisering

Med miljøevennlig teknologi bygger vi om og installerer framdrifts, kontroll- og automasjonssystemer til hybrid eller batteribasert drift på alle typer skip og rigg.

Vinterisering

Vi leverer studier, komplette løsninger med systemer, produkter og dokumentasjon for vinterisering av skip, rigg og installasjoner.

KontaktpersonerPower & Automation