Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

GMC Maritime AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@emitiram

GMC Yard AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@dray.cmg

GMC HVAC AS

Besøksadresse:
Tangen 16, Dusavik
Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@cavh.cmg

GMC Power & Automation AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@apcmg

GMC Marine
Partner AS

Besøksadresse basetjenester og operasjoner:
Mekjarvik 13, Randaberg

Besøksadresse Products:
Hinna Base/Jåttåbasen, Jåttåflaten 11, Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@rentrapeniram

GMC HOLDING AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@gnidloh

GMC Eiendom AS

Besøksadresse:
Byfjordparken 15
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@modneie.cmg

  1. GMC
  2. Om GMC
  3. GMC Marine Partner

Basetjenester, produkter og operasjoner

GMC Marine Partner har 50 års erfaring fra å støtte maritime aktører i deres oppdrag. Våre baser, støttetjenester og produkter dekker behovene til offshore installasjoner og spesialfartøy.

Basetjenester til skip, rigg og spesialfartøy

Gjennom ett personlig kontaktpunkt leverer vi materiell, mannskap og systemer fra våre baser i Mekjarvik, Gismarvik og Jåttå. Vi leverer supply chain til mobilisering og demobilisering, logistikk, lager og frakt, skipsagenttjenester og mannskapsbytte.

Produkter: løsninger, utstyr, salg og utleie

Våre baser har produktene som setter våre kunder i stand til å levere, enten behovet gjelder løft og transport, ankring og fortøyning, renseteknologi eller ballastvann. Vi leverer årlig kontroll og sertifisering, vedlikehold, installasjon og montering på fartøy. Spør oss om personell og kompetanse, salg og utleie.

Multidisipline operasjoner offshore og på land

GMC Marine Partner leverer multidisipline operasjoner offshore og på land, både som prosjektleder, utstyrseier og fagspesialist. Med et av Europas beste lagre for tungt utstyr kan vi spesialtilpasse utrustning, forankring og sjøsikring. Les om våre prosjekter på Aasta Hansteen Spar, Hywind og Googles Makani-prosjekt i Nordsjøen.

Kontaktpersoner