Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

GMC Maritime AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@emitiram

GMC Yard AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@dray.cmg

GMC HVAC AS

Besøksadresse:
Tangen 16, Dusavik
Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@cavh.cmg

GMC Power & Automation AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@apcmg

GMC Marine
Partner AS

Besøksadresse basetjenester og operasjoner:
Mekjarvik 13, Randaberg

Besøksadresse Products:
Hinna Base/Jåttåbasen, Jåttåflaten 11, Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@rentrapeniram

GMC HOLDING AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@gnidloh

GMC Eiendom AS

Besøksadresse:
Byfjordparken 15
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@modneie.cmg

HVAC-løsninger offshore og på land

GMC HVAC leverer komplette og miljøvennlige løsninger for ventilasjon, varme og kjøling onshore, offshore og til maritim sektor.

HVAC gjennom livssyklus

GMC HVAC leverer produkter og installasjonstjenester gjennom hele livssyklusen fra engineering, leveranser av utstyr, installasjon og commissioning til service, reparasjon vedlikehold og decommissioning.

Grønne kjølesystemer

GMC HVAC er ledende i nordsjøen på kjøle- og kuldesystemer med fokus på redusert energiforbruk og økt lønnsomhet. Vi leverer alt fra design og prosjektering til konstruksjon og installasjon.

HVAC for landbasert industri

Vi dekker de fleste ventilasjons- og kjølebehov i tungindustrien, fra design til ferdig installasjon.

Kontaktpersoner HVAC