Komplette HVAC-løsninger offshore

GMC HVAC leverer, installerer og vedlikeholder varme, ventilasjon og kjøling for de største aktørene på norsk sokkel.

Totalleverandør

GMC HVAC er totalleverandør av skreddersydde løsninger og komponenter til nye og eksisterende skip, rigger, moduler og andre installasjoner. Selskapet tilbyr og leverer komplette EPCIC-prosjekter.

Fra første planlegging av utstyr og kanaler følger GMC HVAC installasjonene gjennom ferdigstillelse, vedlikehold og modifikasjon.

Lang erfaring, fagarbeider- og ingeniørkompetanse sammen med produkter av høy kvalitet gjør at de største aktørene på norsk sokkel benytter GMC HVAC.

Egne standarder

Dokumentasjon og sertifisering, et godt utrustet verksted og et stort varelager gjør at GMC HVAC kan levere kanaler, spjeld, luftinntak, vifter, air conditioning og kjøling med kort responstid.

GMC HVAC har lang erfaring med egen produktutvikling av syrefaste kanaler, spjeld og andre komponenter.

Utviklingen har medført en rekke unike løsninger og konsepter, blant annet ventilasjonssystemet Simvent, som skaper sikkert luftkondisjonert miljø i borekabiner. Kjøleteknikk er en nysatsing hvor GMC HVAC tilbyr et fagmiljø for komplette kjøleløsninger.

Aker Solutions om GMC HVAC:

– Jeg kjenner meget godt til GMC HVAC og har hatt god dialog med dem helt siden tidlig på 90-tallet. De skaffer alltid gode folk med erfaring.

Senior HVAC-ingeniør i Aker Solutions Øyvind Levik, som har utrustet mange av de plattformene som Aker Solutions har kontrakt på, og ofte med GMC HVAC som underleverandør.

Kværner Stord om GMC HVAC:

I forbindelse byggingen av Johan Sverdrup ULQ/boligplattformen har GMC HVAC fått HVAC-kontrakten av Kværner Stord. Ansvarlig for underleverandørene på prosjektet er Jan Evald Kleppe.

– GMC kan skilte med erfaringen, og de er i stand til å gå inn som en del av vår construction-organisasjon i et svært krevende multidisiplint prosjekt. GMC HVAC er blant de beste, det er vårt helt klare inntrykk.

Service og vedlikehold for Equinor

I tillegg til å jobbe for store kontraktører som Aker Solutions, Kværner Stord og Aibel, er GMC HVAC rammeleverandør til Equinor på service og vedlikehold av offshore-installasjoner. Avtalen inkluderer prosessanlegg og fasiliteter på Kårstø, Mongstad, Kollsnes, Sture og Melkøya.

– Noe av forklaringen på referanselisten vår, er at vi leverer kvalitet på en kost-effektiv måte, sier administrerende direktør Egil Sunde i GMC HVAC.

Kontaktpersoner HVAC

xcv

xcv

xcv

test address

test address

test search

test search

sdfsdf

sdfsdf