Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

  1. GMC
  2. Om GMC
  3. ESG og bærekraft

ESG og bærekraft

Vi jobber for å redusere negativ klimapåvirkning i egen drift, i GMC jobber vi for et trygt og sikkert arbeidsmiljø og tar ansvar for egen forretning og leverandørkjede.

havet rett ovenfra

ESG i GMC-gruppen

I GMC har vi definert fokusområder innen miljømessige, sosiale og styreutfordringer (ESG). ESG referer til kriterier som brukes for å vurdere bærekraftige og ansvarlig forretningspraksis og investeringer. Les mer om fokusområdene under.

Last ned bærekraftsstrategien.

havet rett ovenfra

E

Vi jobber for å redusere negativ klimapåvirkning i egen drift

Vi jobber kontinuerlig med å identifisere og iverksette energisparende tiltak i egen drift.

Vi har et bevisst forhold til avfallshåndtering og kildesortering gjennom hele verdikjeden.

Vi jobber aktivt for å minimere utslipp til sjø, luft og grunn.

havet rett ovenfra

S

Vi bryr oss om menneskene
  

Vi jobber for et trygt og sikkert arbeidsmiljø, med takhøyde og lav terskel for å si ifra.

GMC er en arbeidsgiver med langsiktig perspektiv som har fokus på å utvikle og ivareta sine ansatte.

Vi behandler hverandre med likeverd og respekt, og jobber aktivt med trivsel i arbeidshverdagen.

havet rett ovenfra

G

Vi tar ansvar for egen forretning og leverandørkjede

Vi etterlever til enhver tid lover, regler og standarder.

Vi etterlever interne etiske retningslinjer og jobber aktivt for å følge opp disse.

Vi følger aktivt opp våre leverandører og stiller krav til etisk atferd og samfunnsansvar.

fire elektrikere med verneustyr om bord et skip

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en menneskerettslov for næringslivet. Med åpenhet og ansvarlighet skal GMC bidra til å skape en trygg arbeidsplass – både for egne ansatte og for forretningsforbindelser og leverandørkjeder.

Les rapport om åpenhetsloven for GMC industrikonsernet.

Les rapport om åpenhetsloven for GMC Kapital. 

 

Bærekraftsmål

Alle bærekraftsmålene er viktige. I GMC har vi valgt å prioritere spesielt tre mål:

Mål #8 Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Mål #9 Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

Mål #12 Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

havet rett ovenfra