Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

  1. GMC
  2. Eiendom
  3. Tomteutvikling

Tomteutvikling

Vår kompetanse på regulering, plan og utvikling gjør GMC Eiendom til den ideelle partner – enten du bygger leiligheter i eplehagen eller planlegger feltutbygging.

Regulering, plan og myndigheter

Tett samarbeid med planmyndigheter i kommune og fylke har gjort GMC Eiendom til en kompetanseaktør på eiendomsmarkedet i Stavanger. Vår visjon om bærekraft og helhetlig utbygging har skapt en ny bydel med Byfjordparken i Stavanger Nord.

Dersom du eier eller har opsjon på en større tomt og har en drøm, oppfordrer vi deg til å kontakte GMC Eiendom for en uforpliktende dialog.

Eplehageutbygging

Eiere av bynære boligeiendommer med utendørsarealer kan realisere betydelige verdier på en såkalt eplehageutbygging. Dette er et fortettingsprosjekt som skaper flere boliger i attraktive områder, og som gir gevinst både til grunneier og framtidige beboere.

GMC Eiendom kjenner prosessene – inkludert fallgruvene. Vi bistår gjerne med å realisere akkurat ditt prosjekt, enten utfordringen er plan- og bygningsrettslig, den relaterer seg til grunnforhold og byggeteknikk, eller du ønsker å bevare spesielle verdier på tomta. Gi oss utfordringen, og finn ut hva vi kan bidra med som partner med bred eiendomskompetanse og finansielle muligheter.

Utvikling av næringstomter

I store og små prosjekter har GMC Eiendom et verdigrunnlag bestående av bærekraft og langsiktighet. Gjennom opp- og nedturer i 40 år har vi lært oss både å ha is i magen og å gripe muligheter.

Vår betydelige industrivirksomhet gjør oss til en kompetent partner som gjerne bidrar til visjoner om næringsbasert tomteutvikling i og utenfor Stavanger. Eller som vi selv har gjort i Byfjordparken – å utvikle og bygge en helt ny bydel med alt fra barnehage og parkeringshall til boligkomplekser, høyskolebygg og næringsarealer.

Kontaktpersoner bolig og næring