Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

  1. GMC
  2. Industri
  3. Maritim skipsservice
  4. Multidisipline tjenester

Kortere kailigge – bedre operasjoner

Å samkjøre prosessene for mekanisk, stål, rør og elektro betyr at GMC gjennomfører et mer effektivt kailigge og hever kvaliteten på våre tjenester.

multidisipline tjenester

Siden 1970-tallet har GMC jobbet etter prinsippet om å mobilisere flere fagområder samtidig i multidisipline tjenester når behovet tilsier dette.

GMCs maritime fagmiljøer tilbyr spisskompetanse i blant annet mekanisk- og stålarbeid, motor/maskin, thrustere og elektro/automasjon. I tillegg er GMC markedsleder på HVAC, og våre maritime support-tjenester og produktavdelingen har gode referanser.

Kai og dokk

GMC disponerer en av Nordsjøbassengets største baser for skip og rigg, og vi har to dokker med god krankapasitet i tilknytning til sveise- og fabrikasjonshaller. Hvis man legger til et velassortert produktlager og samkjørte fagfolk innenfor elektro, automasjon og hydraulikk, blir GMC en multidisiplin aktør med de beste forutsetninger for å levere høy kvalitet med effektiv standard.

Ett kontaktpunkt

Kundene til GMC forholder seg til én prosjektleder som kvalifiserer et fullt spekter av funksjoner og fagfolk. Våre prosjektledere tar ansvaret for at jobben leveres til avtalt tid, selv om vi møter på hindringer underveis.

Ved overhaling og reparasjon av spesialutstyr som motorer og thrustere henter vi inn supervisor fra produsent eller leverandør for å sikre samsvar med spesialkrav. Dersom vi skulle mangle spesialkompetanse på noe, henter vi inn ekstra hjelp i markedet og tar fullt ansvar for den totale leveransen.

GMC garanterer at våre operasjoner skjer i samsvar med klassifiseringsreglene, og vi følger opp DNV GL og andre sertifiseringsmyndigheter for effektiv godkjenning med minst mulig kostnader.

Kontaktpersonermultidisipline tjenester