Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

  1. GMC
  2. Om GMC
  3. GMC Holding
  4. Visjoner, HMSK og miljø – ny versjon 2 (ESG)

Sikkerhet først

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget elit bibendum, cursus lectus at, scelerisque elit. Quisque a ante malesuada, iaculis est at, volutpat lorem.

havet rett ovenfra

ESG i GMC-gruppen

I GMC har vi definert fokusområder innen miljømessige, sosiale og styreutfordringer (ESG). ESG referer til kriterier som brukes for å vurdere bærekraftige og ansvarlig forretningspraksis og investeringer. Les mer om fokusområdene under.

Last ned bærekraftsstrategien.

havet rett ovenfra

E

Vi jobber for å redusere negativ klimapåvirkning i egen drift

Vi jobber kontinuerlig med å identifisere og iverksette energisparende tiltak i egen drift.

Vi har et bevisst forhold til avfallshåndtering og kildesortering gjennom hele verdikjeden.

Vi jobber aktivt for å minimere utslipp til sjø, luft og grunn.

havet rett ovenfra

S

Vi bryr oss om menneskene
  

Vi jobber for et trygt og sikkert arbeidsmiljø, med takhøyde og lav terskel for å si ifra.

GMC er en arbeidsgiver med langsiktig perspektiv som har fokus på å utvikle og ivareta sine ansatte.

Vi behandler hverandre med likeverd og respekt, og jobber aktivt med trivsel i arbeidshverdagen.

havet rett ovenfra

G

Vi tar ansvar for egen forretning og leverandørkjede

Vi etterlever til enhver tid lover, regler og standarder.

Vi etterlever interne etiske retningslinjer og jobber aktivt for å følge opp disse.

Vi følger aktivt opp våre leverandører og stiller krav til etisk atferd og samfunnsansvar.

Bærekraftsmål

Alle bærekraftsmålene er viktige. I GMC har vi valgt å prioritere spesielt tre mål:

Mål #8 Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Mål #9 Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

Mål #12 Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

havet rett ovenfra