Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

Personvernerklæring for kunder og andre

Lov om behandling av personvern

Denne personvernserklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger med tilhørende forskrift.

Behandling av personopplysninger hos GMC Eiendom AS

Når du bruker nettsiden vår, er i kontakt med oss i forbindelse med oppdrag, leier lokaler, søker jobb eller på annen måte er i kontakt med oss vil GMC Eiendom AS behandle personopplysninger om deg.

Vår økonomi- og administrasjonskonsulent er på vegne av GMC Eiendom AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Se nederste avsnitt for kontaktinformasjon.

Personopplysninger som behandles

Vi behandler ulike typer personopplysninger avhengig av hvordan du er i kontakt med oss.

Dersom du er kunde eller kontaktperson hos kunde:

Personopplysning Formål Behandlingsgrunnlag Lagringstid
Navn, firmanavn Utleie av lokale Oppfylle leieavtale Inntil 5 år etter utløp av avtale
Kontaktinformasjon (adresse, epost, telefon) Utleie av lokale Oppfylle leieavtale Inntil 5 år etter utløp av avtale

Dersom du er potensiell kunde eller kontaktperson hos potensiell kunde:

Personopplysning Formål Behandlingsgrunnlag Lagringstid
Navn, firmanavn Besvare henvendelse Berettiget interesse, besvare henvendelse Inntil 3 år etter avsluttet korrespondanse
Kontaktinformasjon (adresse, epost, telefon) Besvare henvendelse Berettiget interesse, besvare henvendelse Inntil 3 år etter avsluttet korrespondanse

Dersom du er kontaktperson hos leverandør:

Personopplysning Formål Behandlingsgrunnlag Lagringstid
Navn og arbeidsgiver Gjennomføre kjøp Oppfylle kjøpsavtale Inntil 10 år etter siste kjøp
Kontaktinformasjon (adresse, epost, telefon) Gjennomføre kjøp Oppfylle kjøpsavtale Inntil 10 år etter siste kjøp

Dersom du er arbeidssøker:

Personopplysning Formål Behandlingsgrunnlag Lagringstid
Navn Rekruttering Berettiget interesse, nødvendig info for eventuell ansettelse Inntil 2 år etter mottatt søknad
Kontaktinformasjon (adresse, epost, telefon) Rekruttering Berettiget interesse, nødvendig info for eventuell ansettelse Inntil 2 år etter mottatt søknad
CV og søknad Rekruttering Berettiget interesse, nødvendig info for eventuell ansettelse Inntil 2 år etter mottatt søknad

Dersom du besøker våre nettsider:

GMC Eiendom AS bruker cookies (informasjonskapsler) på våre nettsider. Cookies er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du besøker eller benytter tjenester på en nettside.

Vi bruker Google Analytics for å analysere bruken av våre nettsider og bygge statistikk for bruken, men IP-adressen blir anonymisert slik at informasjonen ikke kan spores til deg som person.

Andre cookies som benyttes kan inneholde informasjon, som i seg selv eller i kombinasjon med andre tjenester kan defineres som personopplysninger.

Personopplysning Formål Behandlingsgrunnlag Lagringstid
IP-adresse og brukeratferd Markedsføring Samtykke Inntil 2 år etter siste besøk
IP-adresse og brukeratferd Bedre brukeropplevelse Berettiget interesse, nødvendig for tjeneste Inntil 1 år etter siste besøk

Du finner mer informasjon om våre cookies og håndtering av dem under ’Informasjonskapsler (Cookies)’ på våre nettsider.

Deling av personopplysninger med tredjeparter

GMC Eiendom AS bruker tjenesteleverandører (databehandlere) som lagrer, har tilgang til, samler inn eller på annen måte behandler personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler med behandlerne for å ivareta informasjonssikkerheten.

Nødvendige personopplysninger, som inngår i de aktuelle tjenestene, blir delt med følgende tjenesteleverandører;

  • GMC Maritime AS
  • PricewaterhouseCoopers AS (revisor)
  • View Ledger AS (regnskap)
  • Nordic Hosting AS
  • Opal Digital AS

Deling til databehandlere utenfor EØS-området kan skje selv om behandleren ikke følger GDPR-lovverket. Imidlertid må det foreligge andre garantier for at personopplysningene blir behandlet på en sikker måte. Deling til amerikanske selskaper kan lovlig skje til leverandører som er tilsluttet Privacy Shield eller som har inngått en Standard Contractual Clauses avtale. Dette er avtaleverk som forplikter behandleren til å ha et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

Hos GMC Eiendom skjer slik deling til følgende tjenesteleverandør(er);

  • Facebook
  • Youtube
  • Microsoft (Microsoft Office 365)

Vi gir ikke personopplysningene dine videre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik deling. Dette vil bare skje dersom det er nødvendig for å oppfylle avtale med deg, hvis du har samtykket til deling eller når vi er pålagt til gi ut informasjonen etter lov.

Dine rettigheter som registrert hos oss

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Du kan kreve innsyn i, og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Du kan lese mer om dine rettigheter hos Datatilsynet – se www.datatilsynet.no.

Klage

Hos Datatilsynet kan du også fremme klage dersom du mener at vår behandling av personopplysninger er i strid med lovgivningen.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresse: on.cmg@modneie.rpdg

GMC Eiendom AS
Byfjordparken 15,
4007 Stavanger

Telefon: 51 84 80 00

V1 – rev. 23.04.2019