Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

En fullverdig skipsagent

GMC gir personlig oppfølging, vi har et stort nettverk og kan skilte med lang erfaring som skipsagent.

En fullverdig skipsagent

GMC leverer et problemfritt forhold mellom skip og myndigheter i forbindelse med landligge:

  • Mannskapsklarering v/flere nasjonaliteter
  • Kontakt mellom partene i certepartiet
  • Nødvendige tillatelser
  • Forsyninger og service
  • “Åpen bok” overfor rederi og fartøy
  • 24-7/365

Personlig oppmøte

GMC har personlig oppmøte på alle fartøyer og kommuniserer direkte med fartøy/rederi gjennom hele oppdraget. Våre kunder forholder seg til én kontaktperson for oppdraget – et single point of contact.

Vårt prinsipp gjennom mange år “best with the client” har sikret oss høy tillit og stabile kundeforhold. Vi har forståelse og respekt for sikkerhetsrelatert arbeid.

Flere fagmiljøer samlet

I forbindelse med landligge tilbyr GMC blant annet innkjøpstjenester, bunkring og proviantering og taubåt/fortøyning.

Basen i Mekjarvik har 500 meter dypvannskai og ekstra kaiplass for lasting, kran og truck. Vi leverer tilkobling til elektrisitet, ferskvann og avløp. GMC Marine Partner har også base i Gismarvik ved Karmøy/Haugesund.

På alle våre kaianlegg har vi lett tilgjengelige tjenester innenfor stål/sveis, mekanisk og elektro/automasjon.

Kontaktpersoner Skipsagent