Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

  1. GMC
  2. Industri
  3. Elektro og automasjon
  4. Elektro og automasjon til rigg, offshore og havvind

Elektro og automasjon til rigg, offshore og havvind

Lang erfaring og raske og nøyaktige leveranser gjør GMC P&A sin avdeling for rigg, offshore og vind til en foretrukket partner for våre kunder.

Tidskritiske reparasjoner

GMC er kjent for kort reaksjonstid og krisehåndtering og har utført mange tidskritiske reparasjoner etter brann i tavlerom, maskinrom eller andre tidskritiske prosjekter som reaktivering av rigg og klasse-/SPS-prosjekter.

Vi sikrer verdier og får riggen tilbake i full drift med minimale forsinkelser. Våre styringssystemer gir svært god kontroll på framdrift og kostnader.

Systemleveranser

GMC har et stort nettverk av pålitelige leverandører og partnere som setter oss i stand til å yte support på alle systemer om bord.

Av større systemleveranser har GMC levert vinteriseringer med kontrollsystem, gangvei, trapper, varmekabel og feltutstyr, tavle og trafosystemer (lav- og høyspent), system-oppgraderinger for brann og gass, Power Management Systems (PMS), ESD-system, PAGA-system og UPS, samt Ex-inspeksjon og -reparasjoner.

Vi utfører alle deler av oppdraget; survey/tilbud, engineering, dokumentasjon, innkjøp, installasjon, MC/test/ferdigstillelse, overlevering og sluttdokumentasjon.

Kontaktpersoner
rigg, offshore og havvind