Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

 1. GMC
 2. Industri
 3. HVAC
 4. Kjøleløsninger og miljø

KULDESYSTEMER OG KJØLING PÅ LAND, OFFSHORE OG I MARITIM SEKTOR

GMC HVAC er en ledende leverandør av energibesparende løsninger i Nordsjøen. Vi har bred kompetanse på kulde og kjøling til offshore-installasjoner, skip og landbasert industri.

Ekstra verdi for kundene og miljøet

GMC HVAC sin visjon er å være den ledende leverandøren av grønne kjølesystemer til offshore og maritim sektor i Norge. Våre miljøvennlige løsninger og tjenester bidrar til redusert energiforbruk og økt lønnsomhet, i samsvar med kundens verdier og miljøet. Våre ingeniører og teknikere leverer prosjekter som er nøye tilpasset hver enkelt kundes behov.

Våre sertifiseringer

GMC HVAC er sertifisert og godkjent for de fleste typer anlegg – uansett størrelse, type og omfang. Dette omfatter alt fra prosjektering og design til konstruksjon og installasjon.

Våre sertifiseringer:

 • ISO 9001:2008
 • Sentral godkjenning for ansvarsrett
 • F-gassforordningen (EF) 3032008
 • ISO 45001
 • ISO 14001
 • Offshore-godkjenninger for teknikere og montører

Kulde- og kjølesystemer fra GMC HVAC

 • Isvannsmaskiner og varmepumper: Luft-/vann-maskiner i alle størrelser
 • Dataromskjølere: Kjøleløsninger til alle typer rom med kjølebehov: LER, LIR, krankabiner, borekabiner o.l.​
 • Varmegjenvinning: Design og konstruksjon av systemer for utnytting av overskuddsvarme ved hjelp av smarte systemer. Service og optimalisering av kjøleanlegg.
 • Kjøle- og fryseanlegg: Levering av komplett proviantanlegg til maritime installasjoner og på land.
 • Reservedeler for de fleste typer kjøleanlegg til konkurransedyktige priser.
 • Prosjektering og installasjon, mekanisk komplettering og overlevering.
 • Grønne CO2-anlegg
 • Engineering og installasjon komplett til alle applikasjoner.
 • Service og vedlikehold av alle typer kjøleanlegg.
Kontaktpersoner