Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

GMC Maritime AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@emitiram

GMC Yard AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@dray.cmg

GMC HVAC AS

Besøksadresse:
Tangen 16, Dusavik
Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@cavh.cmg

GMC Power & Automation AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@apcmg

GMC Marine
Partner AS

Besøksadresse basetjenester og operasjoner:
Mekjarvik 13, Randaberg

Besøksadresse Products:
Hinna Base/Jåttåbasen, Jåttåflaten 11, Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@rentrapeniram

GMC HOLDING AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@gnidloh

GMC Eiendom AS

Besøksadresse:
Byfjordparken 15
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@modneie.cmg

Med GMC som partner i prosjektet

GMC bistår med kapasitet og infrastruktur til å gjennomføre vellykkede marine operasjoner offshore og inshore.

Forberedelser og gjennomføring

I tillegg til et bredt utvalg basetjenester og -fasiliteter tilbyr GMC prosjektstøtte til marine operasjoner for fartøyer og rederier.

Vår prosjektstøtte innebærer at GMC tar ansvar for tjenester på vegne av rederiet og sørger for alle behov hos fartøy og mannskap fra plan til gjennomføring.

Referanser

Mange tiårs erfaring og egen produktavdeling gjør at GMC Marine Partner kan mobilisere mer utstyr enn våre konkurrenter rundt Nordsjøbassenget. Vi bistår rederier i forbindelse med supplybåter, seismiske fartøy, ankerhåndteringsfartøy, kranskip og rørleggingsfartøy. Vi har bistått i Equinors Hywind-prosjekt og Aasta Hansteen SPAR.

Tjenester

Støttetjenester:

  • Forpleining
  • Kontorer
  • Flyt av materiell og personell
  • Administrasjon og systemer

Operative tjenester:

  • Kran og løft
  • Transport og sikring
  • Fortøyning og oppankring

Vi organiserer det praktiske i forbindelse med anløp, landligge og avgang. Våre fagavdelinger dekker spekteret fra design, engineering og prefabrikasjon til stål/sveis, mekanisk, elektro og automasjon.

Kontaktpersoner prosjektstøtte