Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

Med GMC som partner i prosjektet

GMC bistår med kapasitet og infrastruktur til å gjennomføre vellykkede marine operasjoner offshore og inshore.

Forberedelser og gjennomføring

I tillegg til et bredt utvalg basetjenester og -fasiliteter tilbyr GMC prosjektstøtte til marine operasjoner for fartøyer og rederier.

Vår prosjektstøtte innebærer at GMC tar ansvar for tjenester på vegne av rederiet og sørger for alle behov hos fartøy og mannskap fra plan til gjennomføring.

Referanser

Mange tiårs erfaring og egen produktavdeling gjør at GMC Marine Partner kan mobilisere mer utstyr enn våre konkurrenter rundt Nordsjøbassenget. Vi bistår rederier i forbindelse med supplybåter, seismiske fartøy, ankerhåndteringsfartøy, kranskip og rørleggingsfartøy. Vi har bistått i Equinors Hywind-prosjekt og Aasta Hansteen SPAR.

Tjenester

Støttetjenester:

  • Forpleining
  • Kontorer
  • Flyt av materiell og personell
  • Administrasjon og systemer

Operative tjenester:

  • Kran og løft
  • Transport og sikring
  • Fortøyning og oppankring

Vi organiserer det praktiske i forbindelse med anløp, landligge og avgang. Våre fagavdelinger dekker spekteret fra design, engineering og prefabrikasjon til stål/sveis, mekanisk, elektro og automasjon.

Kontaktpersoner prosjektstøtte