Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

GMC Maritime AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@emitiram

GMC Yard AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@dray.cmg

GMC HVAC AS

Besøksadresse:
Tangen 16, Dusavik
Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@cavh.cmg

GMC Power & Automation AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@apcmg

GMC Marine
Partner AS

Besøksadresse basetjenester og operasjoner:
Mekjarvik 13, Randaberg

Besøksadresse Products:
Hinna Base/Jåttåbasen, Jåttåflaten 11, Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@rentrapeniram

GMC HOLDING AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@gnidloh

GMC Eiendom AS

Besøksadresse:
Byfjordparken 15
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@modneie.cmg

Tjenester og produkter til løft og transport

Med verksted og personell ute tilbyr GMC testing og sertifisering av løfte- og transportutstyr. I tillegg har vi en 1000 m2 workshop med produkter og komplette løsninger.

Sertifisering og ekspertise

GMC Marine Partners Products-avdeling har sertifisering og ekspertise til å hjelpe våre kunder med å oppfylle alle regler og sikkerhetsstandarder for deres utstyr og mannskap.

Vi utfører inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av kraner, vinsjer, A-rammer, taljer og trinser, løfteblokker og transportutstyr. I tillegg leverer vi wirespooling, festing/socketing av wire og bollard-test opp til 700 tonn.

Sertifiseringen omfatter funksjonstest, lastetest, full inspeksjon og utstedelse av løftesertifikat i henhold til EU-maskindirektivet eller NORSOK.

Kran – løft – engineering

GMC Lifting & Transport workshop fyller 1000 m2 med utstyr for offshore og maritime kunder. Vi leverer både enkeltstående produkter og komplette løsninger med motorisert eller manuelt løfteutstyr, samt løfteinnretninger for alle soner.

Hvis du har behov som ikke dekkes av noe eksisterende utstyr, tegner og bygger vi spesialutstyr. GMC Marine Partners Products-avdeling er kjent for oppfinnelsen av elektriske transporttraller som opererer på store deler av norsk sokkel.

Leverer stabil bemanning

GMC Marine Partners Products-avdeling​ har en rekke langsiktige rammeavtaler om leveranse av stabil bemanning til løft og transport hos våre kunder. Vi leverer også uavhengige og enkeltstående prosjekter, og vi utfører prefabrikasjon og reparasjonsarbeid ved våre maskinverksteder.

Som en leverandør til hele verdikjeden i maritim sektor har GMC Marine Partner kompetanse og kapasitet til å støtte marine operasjoner, håndtere mobilisering av rigger og gjennomføre energiprosjekter på skip – for å nevne noen eksempler.

Kontaktpersoner Løft og transport