Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

Alt av utstyr til marine operasjoner

GMC har Europas største utvalg av utleieutstyr til oppankring og fortøyning, løft og transport.

Oppankring, slep og løft

Gjennom overtakelse av AMC/Hinna base og tidligere kontraktører på norsk sokkel har GMC et unikt tilbud av utstyr. Vi dekker alle behov ved marine operasjoner som oppankring av oljeplattformer, løft, frakt og installasjon av marine vindparker eller slep av fartøyer.

Kjettinger og sjakler

Ingen andre aktører har like mye kjetting og sjakler i store dimensjoner. GMC Marine Partner dekker også personell- og kompetansebehov og alle behov for logistikk, mobilisering og demobilisering i forbindelse med operasjoner til havs.

Noe av utstyret vi leier ut:

 • 120 mm fortøyningskjetting (14.000 meter) med tilleggsutstyr
 • Lektere til bruk ved fortøyning, transport eller som kai
 • Løftebjelker, sjakler og ROV-utstyr
 • Klumpvekter og vannsekker
 • Spolemaskiner (3-200 tonn)
 • Fendere og bøyer
 • Dekkskraner og A-rammer
 • Vinsjer og powerpacks
 • Transporttraller
 • Personellifter
 • Subsea- og transportkorger (baskets)
 • 5 – 65 tonns ankere

Aasta Hansteen og Hywind

Blant våre mange referanseoppdrag har Marine Partner stått for fjerning av sjøsikring på Equinors Aasta Hansteen-understell, som ble fraktet fra Korea til Høylandsbygd på Dockwise Vanguard. Vi har også levert fortøyninger i Digernessundet sør for Stord, oppankring, commissioning og til sist fjerning av forankringssystem etter utslep til feltet – med planlegging, gjennomføring, utstyr og personell.

Under Equinors Hywind-pilotprosjekt leverte vi fortøyning til de tre lekterne som fungerte som dypvannskai under sammenstilling av vindmøllene. Begge prosjekter ble levert i tett samarbeid med kontraktører og operatør Equinor.

Kontaktpersoner Maritimt utleieutstyr