Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

GMC Maritime AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

maritime@gmc.no

GMC Yard AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmc.yard@gmc.no

GMC HVAC AS

Besøksadresse:
Tangen 16, Dusavik
Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmc.hvac@gmc.no

GMC Power & Automation AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmcpa@gmc.no

GMC Marine
Partner AS

Besøksadresse basetjenester og operasjoner:
Mekjarvik 13, Randaberg

Besøksadresse Products:
Hinna Base/Jåttåbasen, Jåttåflaten 11, Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

marinepartner@gmc.no

GMC HOLDING AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

holding@gmc.no

GMC Eiendom AS

Besøksadresse:
Byfjordparken 15
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmc.eiendom@gmc.no

Maritim engineering fra GMC

GMC Maritime Engineering leverer alt fra design til ferdig installerte løsninger for skip, rigg og installasjoner – skreddersydd til behovet hos våre kunder.

Stål, rustfritt og aluminium

Det maritime fagmiljøet i GMC omfatter en egen avdeling for engineering i tillegg til spesialavdelingene for stål, mekanisk og prefabrikasjon. Dette gir oss muligheten til å velge de beste løsningene og skreddersy leveransen i samråd med våre kunder.

Vi utfører alt fra studier og konseptvalg til konstruksjon og installasjon av løsninger i stål, rustfritt og aluminium. GMCs kaianlegg med dokker og fabrikasjonshaller gir oss fleksibiliteten til å utruste, modifisere og reparere fartøyer i store dimensjoner.

Consider it done

GMCs prosjektmodell tilrettelegger for end-to-end-leveranser i hele EPCIC-spekteret, inkludert dokumentasjon og sertifisering gjennom DNV GL. Gjennom 40 år har vi bygget opp kompetanse på praktisk problemløsning for skip, rigger og offshore-installasjoner.

Sammen med GMC Maritime sine avdelinger for produkter og marine operasjoner bidrar engineering til å oppfylle GMCs kundeløfte Consider it done.

Kontaktpersoner Engineering