Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

  1. GMC
  2. Industri
  3. Maritim skipsservice
  4. Mekaniske tjenester

Sveis og mekaniske tjenester på kort varsel

Sveis og skipsmekanikk er grunnfjellet i GMCs tjenestespekter. Våre sveisere og mekanikere er parate til å levere løsninger 24/7 – uansett utfordring.

Utrykningsservice

Siden 1970-tallet har GMC levert maritim reparasjon, vedlikehold og modifikasjon. Våre mekaniske tjenester omfatter motor og framdriftssystemer, thrustere, gear, generatorer, aksling og propell, i tillegg til andre maritime systemer om bord på spesialfartøyer og offshore-installasjoner.

GMCs sveisere er blant de beste i vårt område og har lang erfaring fra arbeid med komponenter og om bord på skip, fartøy og rigg.

Markedets beste responstid er GMC sin store styrke, i tillegg til vår mekaniske kompetanse. Våre tjenester leveres som utrykningsservice 24/7-365, noe som inkluderer den multidisipline modellen for å mobilisere flere fagområder samtidig.

Mekjarvikbasen

GMC disponerer en av Nordsjøens største baser i Mekjarvik like ved Stavanger, med flere hundre meter dypvannskai og fremragende fortøynings- og støttefasiliteter for alle fartøysklasser.

Avdelingen for skipsservice disponerer to store sveise- og maskinhaller med mekaniske verksteder inne på basens område. Dette gir oss muligheter til å jobbe svært effektivt med fartøyets systemer – både om bord og i verksted på land.

Ett kontaktpunkt

Kundene til GMC forholder seg til én prosjektleder som kvalifiserer et fullt crew av funksjoner og fagfolk. Prosjektlederen tar ansvaret for at jobben leveres til avtalt tid, uansett hindringer.

Ved overhaling og reparasjon av spesialutstyr som motorer og thrustere henter vi inn supervisor fra produsent eller leverandør.

Klassing og dokking

GMC utfører et bredt spekter av skipstjenester for våre kunder, og vi garanterer at våre tjenester utføres i samsvar med klassifiseringsreglene. Vi følger sertifiseringsmyndighetene for effektiv godkjenning med minst mulig kostnader.

Klassifiseringsarbeidet omfatter hovedmotor, framdriftssystemer, skrog, tanker, overflate, propell- og rorsystem. Vi utfører arbeidet ved eget verft eller kai, men våre fagfolk reiser også ut til kunder – 24/365 worldwide.

KontaktpersonerMekaniske tjenester