Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

  1. GMC
  2. Nyheter
  3. Nye kjøletekniske løsninger gir et bedre energiforbruk
leder for kjøleavdelingen i GMC HVAC som smiler og står utenfor en bygning

Kristian Gjertsen, Operations Manager i GMC HVAC AS, anbefaler installasjon av nye systemer som både er bedre for miljøet, og mer kostnadseffektivt i det lange løpet.

Nye kjøletekniske løsninger gir et bedre energiforbruk

Installerer du nye kjøle- og kuldesystemer minimerer du risikoen for utslipp av F-gasser som kan oppstå ved lekkasje på anleggene. I tillegg får du et mer energieffektivt system som gjør at du sparer penger i prosjektet.

– Store deler av kjøleanleggene på norsk sokkel kan forbedres. Anleggene man installerte tidligere er ikke designet med tanke på energieffektivitet og det å utnytte ressurser på best mulig måte.

Kristian Gjertsen er driftsleder i GMC HVAC. Sammen med prosjektlederne i avdelingen, utarbeider Gjertsen løsninger for kunder i energisektoren.

Profilbilde av konsernsjef Thomas A. Vang og skip i dokking

GMC HVAC sin kjøleavdeling tilbyr tjenester som service og vedlikehold, modifikasjon og installasjon av nye anlegg. Les mer om tjenestene her.

Reduserer miljøavtrykket

– For våre kunder betyr oppgradering av eksisterende systemer, eller installasjon av nye systemer, både en reduksjon i bedriftens miljøavtrykk og betydelige besparelser i driftskostnader, sier Gjertsen.

Anleggene man installerte tidligere er ikke designet med tanke på energieffektivitet og det å utnytte ressurser på best mulig måte.

Kristian Gjertsen

Operations Manager, GMC HVAC

Vil du vite mer?

Legg Kristian Gjertsen til i ditt nettverk på LinkedIn:

Anbefaler dagens systemer

– I tillegg til at de eldre anleggene ikke er designet for å være energieffektive, medfører gamle systemer en risiko for utslipp av klimagasser ved lekkasjer. Dagens systemer designes og utvikles for å levere mest mulig kapasitet med et så lavt strømforbruk som mulig. Fokus er gjenbruk av energien i anlegget, sier Gjertsen.

Det er også muligheter for løsninger som forbedre eldre systemer.

Mange personer på rekke i en verkstedhall

Kjøletekniker Fredrik Solem i gang med ombygging og robustgjøring av systemet. Komponenter byttes og eksisterende utstyr forbedres ved å skifte kuldemedium til en mer miljøvennlig gass.

– Eldre anlegg kan få fornyet levetid gjennom ombygging og robustgjøring. I slike tilfeller fokuserer vi på enkle løsninger som kan bidra til et redusert strømforbruk og mer stabil drift. En slik løsning kan for eksempel være en ny og mer effektiv kjølekompressor med frekvensomformer, eller å sette inn en frekvensomformer på en vifte eller en pumpe.

Tilpasninger som krever mindre modifikasjoner er å skifte til et mer miljøvennlig kuldemedium.

Kristian Gjertsen avslutter:

– De eldre systemene har likevel et mye større klimaavtrykk. For kunder som har klimamål, er installasjon av nye kjølesystemer en enkel tilpasning med stor effekt.

Andre nyheter:

mann foran kontorbygg og oversiktsbilde Husøy på Haugalandet

31.05.2024

Fra Aibel til GMC: Geir Arne Tjøsvoll er Area Manager på Haugalandet

Fra Aibel til ny jobb: Geir Arne Tjøsvoll er ny leder for GMC Power & Automation på Haugalandet.

24.05.2024

Ny daglig leder i GMC Marine Partner

Pål Erik Johannessen er ny daglig leder i GMC Marine Partner og starter 3. juni i selskapet.

sveisehall med truck foran

18.04.2024

GMC åpner ny hall i Mekjarvik

Hallen dobler kapasiteten, og gjør det mulig å gjennomføre prosjekter av et større omfang enn tidligere.