Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

GMC Maritime AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@emitiram

GMC Yard AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@dray.cmg

GMC HVAC AS

Besøksadresse:
Tangen 16, Dusavik
Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@cavh.cmg

GMC Power & Automation AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 11, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@apcmg

GMC Marine
Partner AS

Besøksadresse basetjenester og operasjoner:
Mekjarvik 13, Randaberg

Besøksadresse Products:
Hinna Base/Jåttåbasen, Jåttåflaten 11, Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@rentrapeniram

GMC HOLDING AS

Besøksadresse:
Mekjarvik 5, Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@gnidloh

GMC Eiendom AS

Besøksadresse:
Byfjordparken 15
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

on.cmg@modneie.cmg

  1. GMC
  2. Om GMC
  3. GMC Holding
  4. Visjoner, HMSK og miljø

GRUNNLAGET FOR GMC

GMC forplikter seg til HMS, miljø og kvalitet i alle oppdrag. Med verdiene tillit, lidenskap og mot tar GMC vare på deg som kunde, ansatt eller leverandør.

VISJONEN ER AT VI TAR VARE PÅ DEG

GMC har mange interessenter, for eksempel eiere, ansatte, kunder, leverandører og myndigheter. Verdiene vi ønsker å vise dere alle, er tillit, lidenskap og mot, basert på ansvarlighet, samarbeid og respekt.

EFFEKTIVT OG RIKTIG FØRSTE GANG

GMCs kvalitetspolitikk er å gjøre jobben innen tidsfristen, effektivt og riktig første gang, slik at kunden får en positiv opplevelse. Virkemidlene for å oppnå dette systematisk, er blant annet vårt ledelsessystem for kvalitet, ISO 9001 (GMS).

Ved å følge lover, regler og GMS, og ved å arbeide målrettet gjennom hele organisasjonen, oppnår vi både kvalitet og effektivitet i våre prosesser. I tillegg oppnår vi motiverte og engasjerte medarbeidere, vi synliggjør kompetent personell, og vi sikrer at kvaliteten blir fulgt opp i et tydelig linjeansvar hvor den enkelte ansatte kjenner sin rolle.

GMC skal alltid vise lojalitet og ærlighet, samt realisme og høy forretningsetikk.

NULLVISJON FOR SKADER

GMC har satt seg et mål om null skader uansett hvor vi opererer. Vi vil sørge for et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle våre medarbeidere, noe som betyr at vi vil forhindre alle ulykker og hendelser relatert til personell, miljø og eiendom. Vi har organisert ansvar og systemer gjennom hele organisasjonen for å sikre dette.

HMS som linjeansvar
Blant våre tiltak skal vi vedlikeholde ledelsessystemet for arbeidsmiljøet ISO 45001, og vi har definert helse, miljø og sikkerhet som et linjeansvar. Det er linjeledelsen som skal sikre at risiko og farer identifiseres og reduseres til et akseptabelt nivå.

Alle får opplæring
Alle nyansatte i GMC får opplæring i våre strenge HMS-regler. Dette betyr at alle har et selvstendig ansvar for å sikre sine handlinger, og alle har en plikt til å stoppe usikre aktiviteter hvis de observerer fare. Ledelsen har forpliktet seg til å drive kontinuerlig forbedringsarbeid, og vi ser på samarbeidet med våre ansatte, eiere, kunder, myndigheter, lokalmiljø og interesseorganisasjoner som en mulighet til å gjøre oss bedre.

MILJØPOLITIKKEN VÅR

GMC er et miljøbevisst selskap og utgjør en drivkraft for vern av miljøet. Målet til GMC er at våre aktiviteter skal ha så liten påvirkning på det ytre miljø som mulig, blant annet ved å redusere avfallsproduksjonen. For å oppnå dette benytter vi ISO 14001 til å etterleve og vedlikeholde et ledelsessystem for det ytre miljø.

GMC forplikter seg til å følge lover og forskrifter som skal beskytte miljøet. I tillegg skal vi alltid vurdere, forebygge og kontrollere miljøpåvirkningen i aktiviteter, produkter og tjenester. Vi har miljøet med i våre risikovurderinger, og både ansatte og underleverandører har et individuelt ansvar for å sikre at GMC når sine miljømålsettinger.

ET GODT OG INKLUDERENDE ARBEIDSMILJØ

GMC respekterer og samarbeider med de ansatte for å bidra til profesjonell og personlig utvikling. Vi har et positivt og inkluderende arbeidsmiljø uavhengig av kjønn, nasjonalitet, religion, funksjonsdyktighet, seksuell orientering, alder eller politisk ståsted.

GMC skal sikre arbeidernes rettigheter, inkludert de ansattes organisasjonsfrihet og retten til felles forhandlinger.

Bedriften legger til rette for de ansattes velferd og følger AKAN-modellen for håndtering av avhengighetsproblematikk.​

VI SKAL SIKRE KORREKT INFORMASJONSFLYT TIL VÅRE INTERESSENTER

Vi kommuniserer tydelig og presist med våre interessenter og forsikrer oss om at informasjon framskaffes til korrekt tid. Kommunikasjon med media og offentligheten skjer i samsvar med GMCs retningslinjer. Vi skal ikke publisere bilder eller video av kundenes ansatte, skip, rigger, fasiliteter eller utstyr uten på forhånd å innhente skriftlig samtykke fra kunden. Dette gjelder også for sosiale medier.

GMC sikrer konfidensialitet omkring personlige og forretningsmessige forhold som vi får kjennskap til hos kunder, ansatte, leverandører og andre.

VÅRE ETISKE RETNINGSLINJER

GMC tilbyr ikke og mottar ikke gaver eller annen finansiell ytelse i bytte mot personlige forretningsfordeler til oss selv eller andre – verken i Norge eller i utlandet. Vi forutsetter at alle ansatte opptrer i samsvar med våre etiske retningslinjer i forbindelse med forretningsreiser, kurs og arrangementer.

Dersom det skulle oppstå urettferdige eller kritikkverdige forhold i organisasjonen, verner GMC om de ansattes rett til å rapportere disse til overordnede, KHMS-leder, HR-leder eller tillitsvalgt. Personen som varsler, skal ikke utsettes for gjengjeldelse.

KontaktpersonerKHMS