Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

  1. GMC
  2. Om GMC
  3. GMC Holding
  4. Visjoner, HMSK og miljø

Sikkerhet først

GMC er forpliktet til HMS, miljø og kvalitet i alle oppdrag. Vi tar vare på deg som kunde, ansatt eller leverandør.

EFFEKTIVT OG RIKTIG FØRSTE GANG

GMCs kvalitetspolitikk er å gjøre jobben innen tidsfristen, effektivt og riktig første gang. Virkemidlene for å oppnå dette systematisk, er blant annet vårt ledelsessystem for kvalitet, ISO 9001 (GMS).

Ved målrettet arbeid gjennom hele organisasjonen, oppnår vi både kvalitet og effektivitet i våre prosesser. GMC skal vise lojalitet og tar ansvar i egen drift. 

NULLVISJON FOR SKADER

GMC har mål om null skader uansett hvor vi opererer. Vi vil sørge for et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle våre medarbeidere, noe som betyr at vi vil forhindre alle ulykker og hendelser relatert til personell, miljø og eiendom.

HMS som linjeansvar
Blant våre tiltak er at vi skal vedlikeholde ledelsessystemet for arbeidsmiljøet ISO 45001, og vi har definert helse, miljø og sikkerhet som et linjeansvar. Det er linjeledelsen som sikrer at risiko og farer identifiseres og forebygges.

Alle får opplæring
Alle nyansatte i GMC får opplæring i våre retningslinjer for HMS. Ledelsen har forpliktet seg til å drive kontinuerlig forbedringsarbeid, og vi ser på samarbeidet med våre ansatte, eiere, kunder, myndigheter, lokalmiljø og interesseorganisasjoner som en mulighet til å gjøre oss bedre.

Vår miljøpolitikk

GMC skal bidra til vern av miljøet. Målet vårt er at våre aktiviteter skal ha en så liten påvirkning på det ytre miljøet som mulig. Blant annet ved å redusere avfallsproduksjonen. For å oppnå dette benytter vi ISO 14001 til å etterleve og vedlikeholde et ledelsessystem for det ytre miljø.

Vi har miljøet med i våre risikovurderinger, og både ansatte og underleverandører har et individuelt ansvar for å sikre at GMC når sine miljømålsettinger.

ET GODT OG INKLUDERENDE ARBEIDSMILJØ

GMC respekterer og samarbeider med de ansatte for å bidra til profesjonell og personlig utvikling. Vi har et positivt og inkluderende arbeidsmiljø uavhengig av kjønn, nasjonalitet, religion, funksjonsdyktighet, seksuell orientering, alder eller politisk ståsted.

GMC skal sikre arbeidernes rettigheter, inkludert de ansattes organisasjonsfrihet og retten til felles forhandlinger.

Bedriften legger til rette for de ansattes velferd og følger AKAN-modellen for håndtering av avhengighetsproblematikk.​

KontaktpersonerKHMS