Sentralbord: +47 51 84 80 00

Etter vanlig arbeidstid blir du overført til vår 24-timers vakttelefon.

Switchboard: +47 51 84 80 00

After ordinary working hours, you’ll be transferred to our 24-hour duty phone.

GMC Maritime AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 7/10, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

maritime@gmc.no

GMC Yard AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 7/10, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmc.yard@gmc.no

GMC HVAC AS

Besøksadresse:
Tangen 16, Dusavik
Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmc.hvac@gmc.no

GMC Power & Automation AS

Besøksadresse:
Nyhavnsveien 7/10, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmcpa@gmc.no

GMC Marine Partner AS

Besøksadresse basetjenester og operasjoner:
Mekjarvik 13, Randaberg

Besøksadresse Products:
Hinna Base/Jåttåbasen, Jåttåflaten 11, Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

marinepartner@gmc.no

GMC Eiendom AS

Besøksadresse:
Byfjordparken 15
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmc.eiendom@gmc.no

GMC Maritime AS

Visiting address:
Nyhavnsveien 7/10, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

maritime@gmc.no

GMC Yard AS

Visiting address:
Nyhavnsveien 7/10, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmc.yard@gmc.no

GMC HVAC AS

Visiting address:
Tangen 16, Dusavik
Randaberg

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmc.hvac@gmc.no

GMC Power & Automation AS

Visiting address:
Nyhavnsveien 7/10, Buøy/Hundvåg
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmcpa@gmc.no

GMC Marine Partner AS

Visiting address Base Services and Operations:
Mekjarvik 13, Randaberg

Visiting address Products:
Hinna Base/Jåttåbasen, Jåttåflaten 11, Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

marinepartner@gmc.no

GMC Eiendom AS

Visiting address:
Byfjordparken 15
Stavanger

+47 51 84 80 00 (24/7)

gmc.eiendom@gmc.no

GMC Holding

ØKONOMI, IT OG HR-TJENESTER I GMC GMC Holding støtter og styrker de fagorienterte selskapene Maritime, Yards, Power & Automation, Marine Partner, HVAC – og GMC Eiendom. HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET GMC-konsernets kvalitetspolitikk er å gjøre jobben...

Landbaserte HVAC-tjenester

SKREDDERSYDDE HVAC-LØSNINGER TIL INDUSTRIEN GMC HVAC leverer alt fra prosjektering og design til installasjon, service og vedlikehold på varme, kjøling, air condition og kuldesystemer til tungindustrien og andre landbaserte behov. Tjenester fra GMC HVAC...

Våre prosjekter

EN LEDENDE LEVERANDØR AV HVAC-PROSJEKTER GMC HVAC produserer, installerer og vedlikeholder varme, ventilasjon og air conditioning for de største aktørene i offshore og maritim sektor. Leveringstid, presisjon og kvalitet Som totalleverandør av HVAC-løsninger har GMC...

Kjøleløsninger og miljø

KULDESYSTEMER OG KJØLING PÅ LAND, OFFSHORE OG I MARITIM SEKTOR GMC HVAC er en ledende leverandør av energibesparende løsninger i Nordsjøen. Vi har bred kompetanse på kulde og kjøling til offshore-installasjoner, skip og landbasert industri. Ekstra verdi for kundene og...

GMC Marine Partner

Basetjenester, produkter og operasjoner GMC Marine Partner har 50 års erfaring fra å støtte maritime aktører i deres oppdrag. Våre baser, støttetjenester og produkter dekker behovene til offshore installasjoner og spesialfartøy. Basetjenester til skip, rigg og...